İlimlere dikkat çeken Kur-an ayetleri örnekleri

27/07/2018 02:37 3996

“Denizde gezen gemi” vurgusu insanlara büyük düşünme işareti veriyor.

“Göklerin ve yerin yaratılmasında” ifadesi Jeoloji, Jeofizik, Ziraat ve benzeri bilimleri işaret ediyor.

“Gece ve gündüzün art arda gelişinde” ifadesi, Astroloji ve benzeri bilimleri işaret ediyor.

“İnsanlara yararlı şeyler”

“Denizde yüzen gemi” işareti insanlara somut bir proje örneği değil mi?

“Yağdırdığı suda”

“Canlıların üremesi ve yayılmasında”

“Rüzgârın esmesinde”

“Boyun eğdirilmiş bulutlarda”

Ve benzeri işaretler ayrı, ayrı bilimler olduğunu işaret etmiyor mu?

Gerçek bilge,  kendini bilendir ve sen istesen de onu yaralayamazsın.

Gerçek bilge, kaynak kodlarını, insanlarla paylaşan kişidir.

Gerçek bilge, insana özgürlüğünü veren, kendi aklını kullanmanın, önündeki engelleri kaldıran kişidir.

Düşünme devredilemez…

Düşünme, sadece düşünürlerin konusu olarak kalamaz, Her zihin, kendi limitleri içinde, sürekli çalışmak zorundadır.

İşte bilge, sana bunları anlatandır.

Bilmediklerini sana vererek, senin zihnini ateşliyorsa, düşündürüyorsa o bilgedir.

Dünyayı değiştiren insan organı beyindir.

Bir beyin, gereğince çalışırsa, Dünyadaki pek çok dengeyi, alt üst edebilir. Zincirlerinden kurtulmuş, tek bir beyin, tüm dünyayı değiştirebilir.

Bilge bildiklerini, sadece duymayı arzu edenlerle paylaşır. Yani insanlara istemleri dışında anlatımda bulunmaz. Zaten istem dışı anlatılanlar, karşı tarafta hem tam etki yapmaz, kimi zamanda eleştiri olarak algılanır ve tepki çeker.

***

Dünya hayatı ve İslam

Bir kenarda oturup, sadece Ahrete övgüler sunsak, İslam’a ve Kur-an’a uygun bir Dünya hayatı yaşamış olur muyuz?

Hayatın her türlü zorluğu içinde de olsa, an ve an hayatı yaşamak gerekiyor. Hayatı güzel kılarak yaşamak, Kur-an’a göre övülmeye değer bir yaşam olarak görülüyor.

Yarınlarla ilgili bir hazırlık için,

Yaşamı yaşarken erdemli olmayı,

Güzelliklerle dolu bir hayatı yaşamak gerekiyor.

Dünya hayatı içinde sadece çile çekerek Cennete gidileceği doğru bir söylem değildir. Kur-an Cenneti tasvir ederken, bu Dünyanın güzellikleriyle anlatır.

 Yaratıcının, yarattığı güzellikleri tanımak ve anlamak, Yaratıcıyı kavramaktır.

“Yaptığını ya güzel yapacaksın, ya da, hiç yapmayacaksın.”