Hz. Muhammed (SAV)

21/06/2018 22:55 3474

Kalp gözü açık,

Allah tarafından seçilmiş bir kanal(Allah elçisi)

İnsanlık tarihinin en ulu,

En kutsal kitabının ilham kaynağı,

Allah’tan indirileni alıp,

Kur-an’ı ilahiyi orijinal haliyle bire bir insanlığa taşıyandır.

Bu ilahi kitaba, kendi zihninden bir virgül bile eklememiştir.

O, hayatında hiç kitap, okumamış biri olarak,

(ümmi, yani entelektüel bilgi sahibi olmayan) 

Ona bu kitabı yazdıran, ilham kaynağı ile bir araya gelmiştir.

Kitapların en üstünü bir kitabı,

Sığındığı bir mağaradan başlayarak,

Tüm insanlığa sunmuştur.

Hz. Muhammet’in öyküsü, Rabbin çarpıcı bir anlatımıdır.

Hz. Muhammed (S.A.V) hayatını herkesin,

“Kendi hayatının efendisi” olmasına adamıştır.

Kur-an, peygamberin efendileştirilmesini önlemek için

Ondan; “Allah’ın kulu ve elçisi” olarak bahseder.

Peygamberin yaşamının önemli bir bölümü,

Bedevi kültürünü,

Yerleşik kültüre dönüştürme çabasıyla geçmiştir.

Hz. Muhammed Mustafa,

İslam peygamberi,

Sonuna kadar hak edilmiş,

Bir peygamberlikle,

Güzel ahlakın ve dehanın,

Bilinen en güzel birleşimi olan bir insandır.

 

Kur-an ayetlerinden Hz. Muhammed

 

Muhammed ancak bir peygamberdir.

Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti.

Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur.

Bütün kâinata rahmet olarak göndermişizdir.

Bütün insanları içeren bir elçilikle rahmetimizin müjdecisi,

Azabımızın habercisi olarak gönderdik

Allah, müminlere,

Aralarından kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan,

Onları arındıran ve onlara kitap ve hikmeti öğreten,

Bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulundu.

Rabbinizden size hak ile peygamber geldi.

Ey şanlı Peygamber, Ey peygamber,

Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme!

O, sizin için bir hayır kulağıdır,

Allah'a inanır, müminlere inanır.

İman edenleriniz için bir rahmettir.

Peygambere, Allah'ın takdir ettiği,

Mubah kıldığı şeyde bir darlık yoktur.

Biz seni hakka bir şahit, hem bir müjdeci,

Hem bir gocundurucu (uyarıcı) olarak gönderdik.

Sen de onlara karşı bir zorba değilsin.

Haydi, öğüt ver, sen şimdi yalnızca bir öğütçüsün!

Ve herhalde sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin.

Hevadan (arzusuna göre) söylemiyor,

Buna karşı onlardan bir ücret de istemiyorsun.

Peygamber,

Müminler nazarında kendi canlarından daha önce gelir.

Hanımları da analarınızdır.

De ki: "Buna karşı sizden yakınlıkta

Sevgiden başka bir karşılık istemem."

“Ben ancak sizin gibi bir insanım”

“Rabbimin şanı yücedir,

Ben sadece beşer olan bir peygamberim”