HOCALI KATLİAMI

05/03/2019 21:32 1136

26 Şubat 1922’de Azerbaycan’ı Karabağ Özerk Cumhuriyetine bağlı Hocalı kentinde 27 yıl önce bir toplum soykırımı yaşandı. Bu acımasız, vahşi bir soykırımdı .

Bu bölgeyi ele geçiren Ermeniler, 613 Azerbaycan Türk’ünü katlettiler. Bazı kişilerin başları kesilmiş, gözleri oyulmuş, derileri yüzülmüş.  Bunların 106’sı kadın, 630’u çocuk, 701’de ihtiyarlar. Hamilelerin süngülerle karınları parçalanmış ve bebekleri öldürülmüş. 487 kişi ’de sakat kalmış,  1.700 kişi esir alınmış. Esir alınanların akıbetleri nedir, bilinmiyor. Böylece bu soykırımda öldürülen, sakat kalan, kaybolanların sayısı da, 2.375 .

Uluslararası hukuka göre soykırım ‘’ Ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla, aşağıda işlenen fiillerden herhangi biridir; Öldürme, bedensel, zihinsel , zarar vermek, kişilerin varlıklarını ortadan kaldırmak için, yaşam şartlarını zorlaştırmak. Doğumları önlemek, çocukları zorla bir başka gruba vermek.’’

Karabağ Hocalı ’da ki soykırım, bu tanımlara her yönüyle uyuyor. Önemli yurtdışı basında, bu gerçek açıkça dile getirilmiş ve Ermeni askerlerin yaptıkları katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir savaş suçu olarak kabul edilmiş.

Batının birçok parlamentosunda bu katliam, nefretle karşılanmış ama, bütün bunlara rağmen suçlular hala adalet önüne çıkarılmamış ve bu korkunç olay, unutulsun istenmiştir.

Dileğim başta Ermenistan Cumhurbaşkanı SerjSarkisyan olmak üzere, bütün suçluların Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesinde yargılanması, Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan’a ait butopraklardan çekilmesi. Çünkü insanlık, ahlak ve vicdan bunu emrediyor. Kaldık ki, Haydar Aliyev’in dediği gibi Türkiye ve Azerbaycan ‘’ Bir millet iki devlettir’’ , Atatürk’te şunları söylemiş ; ‘’ Azerbaycan’ınsevinci sevincimiz, kederi kederimizdir’’.

İnşallah bir süre sonra,birçok engeller ortadan kalkar ve suçlular hakkettiği cezayı bulurlar.