GÜZEL SANATLAR ATATÜRK  VE SERGİMİZ

16/01/2023 04:38 312

 

"Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki (önemle belirtmeliyim ki), yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı(özelliği) da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî(yaratılıştan gelen) zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu mütemadiyen(sürekli) ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek(geliştirmek, ilerletmek) millî ülkümüzdür. Türk milletine çok yaraşan bu ülkü, onun bütün beşeriyete hakiki huzurunu temin yolunda kendine düşen medeni bir vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır."

Bu veciz ifadeler Büyük ATATÜRK'ün hepimizin gerek görsel, gerek sözler olarak çok iyi biildiğimiz Onuncu Yıl Nutku'ndan alınmıştır. Bu ifadelerdeki Güzel Sanatlar ile ilgili olanlar, gerçekten olağanüstü saygı duyulacacak ifadelerdir. Türk Milleti'ne Millî Ülkü olarak gösterdiği hedeflerden biri de Güzel Sanatlardır.

Atatürk’ e göre sanatın tanımı şöyledir; "Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa şiir, ezgi ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur."

Güzel Sanatların önemli bir kolu olan Şiir ile ilgili ATATÜRK'ün bir de eseri vardır:

Oğuz Oğulları

Asyanın ortasında Oğuz oğulları

Avrupanın Alplerinde Oğuz torunları

Doğudan çıkan biz, batıda yine biz

Nerede olsa, ne olsa kendimizi biliriz.

Hep insanlar kendilerini bilseler,

Bilinir o zaman ki hep biziz.

Türk sadece bir milletin adı değil,

Türk bütün adamların birliğidir.

Ey birbirine diş bileyen yığınlar,

Ey yığın yığın insan gafletleri

Yırtılmış gözlerdeki gafletten perde,

Dünya o zaman görecek hakikat nerede?

Hakikat nerede?

Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Sanatla ilgili sözlerinden bazıları şunlardır:

"Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir," "Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felâkete mahkûmdur," "Dünyada medenî, ileri ve gelişmiş olmak isteyen herhangi bir millet, mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir."

 “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

“Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız.”

“Sanatkâr, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra, alnında ışığı ilk duyan insandır.”

“Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.”

"Bir milletin sanat yeteneği, güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.”

“Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk Musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.”

“Güzel sanatlara da alakanızı yeniden canlandırmak isterim. Ankara’da bir konservatuar ve Temsil Akademisi kurulmakta olmasını zikretmek, benim için bir hazdır. Güzel sanatların her şubesi için Kamutay’ın göstereceği alaka ve emek, milletin insanî ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir.”

“Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile yer almaktan ilelebet mahrum kalacaktır.”

"Sanatkâr el öpmez, sanatkârın eli öpülür.”

“Sanatçı, esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir.”

Başlıktaki SERGİMİZ sözünü de tamamlayalım:

Hanımla birlikte uzun yıllardan beri El Sanatları ile ilgili olarak evde her fırsatta çalışmalar yapmakta ve üretmekteyiz. Bu ürünleri gerçekleştirebilmek için bir çok Kurs'a gittik. Bu Kurslarda bize emeği geçen eğitmenlerimize teşekkür ederiz. Yıllar süren bu çalışmalarımızın ürünlerini segilemek zamanı geldiğini düşündüğümüzden dolayı segi açmaya karar verdik. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin tanıdığı imkân ile ATATÜRK Parkı içerisindeki 75. Yıl Sanat Galerisi'nde 16-20 Ocak arası kalacak olan ürünlerimizi görmeye bütün hemşerilerimizi davet ediyoruz. Kamuoyuna açılan her işin bir de toplumsal değeri olmalıdır. Toplumcu, Milliyetçi bakışın temelinde bu vardır. Biz de açtığımız serginin toplumsal bir katkısının olduğunu düşündüğümüzden dolayı Sergimize ilgi gösterilmesinden memnun oluruz.

"AYŞEGÜL-HALİL ALTIPARMAK UĞRAŞI(HOBİ) VE TÜRK EL SANATLARI SERGİSİ". 

İlgi gösterenlere şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz.