GÜNAH

21/03/2020 21:10 1493

Dinimize göre tertemiz ve günahsız doğarız. Bu yüzden Hristiyanlıktaki gibi vaftiz yapılmaz. Suça iten en önemli etken, kişilerin yaşadığı, yetiştiği ortamdır.

Farsça bir kelimedir günah.Anlamı ise, Tanrı buyruklarına aykırı düşen, dince suç sayılan işleri yapmaktır.

Allah’tan sapmak, doğruluktan ayrılıp kötülüğe yönelmektir. Allah’ın yasalarını tanımamak ve bu yasalara itaat etmemektir.

Nedir bunlar? Gizli ya da açıkça yapılan kötülükler-ahlaksızlık, Tanrının varlığını inkar ( küfr), sapkınlık, yoldan çıkmak, haksızlık, suçu başkasının üstüne atmak ( iftira ), bozgunculuk, fesatlık vs... gibi.

Bilerek ya da bilmeyerek, istemeden günaha girebiliriz. Resi Bin Haysem bu yüzden olacak ki “ Günahlar koku verseydi, kimsenin yanına yaklaşamazdınız” demiş.

İnsanlarda akıl ve irade gibi Tanrının lütfu olan iki önemli yetenek var.Bunları iyi kullananlar günaha girmezler.

Kutsal kitabımız Kur-an’ın 39 ayetinde, günah ya da günah anlamı taşıyan sözcükler yer almıştır yani dinimiz bu konuya önem vermektedir.

Dünyada ki ilk günah, şeytana uyan Adem ve Havva’nın bahçedeki yasak meyveyi yemeleri. Bu davranışlarıyla, Allah’a isyan etmişler, böylelikle insanlığın kutsallığıda, masumiyeti de sona ermiş.

İkisi de bahçeden kovulmuş çıplaklıklarını fark edip örtünmüşlerdir.

Dünyada ki ilk cinayet, kardeşi Kabil’i öldüren Adem ve Havva’nın oğlu Habil.

Allah’ını sevdiği için ondan korkan, sakınan günahları için tövbe eden ve bunu bir daha yapmayan, karşılıksız yardım ve iyilik yapan, ibadetinde kusur etmeyeni Allah affeder.

Affedilmeyecek günahlar da var. Allah’a ortaklık koşma ( Şirk ) sebepsiz yere bir mümini öldürmek, İslam’dan dönmek ( İrdidad ) gibi.En iyisi günaha girmemek, yaşamı bir iyilik yolculuğu gibi görebilmek.