GÖNÜL

11/12/2018 15:55 974

 

         Kan dolaşımında pompa görevi yapan kalbimiz, mucizevi ve hayati bir organ. Çünkü, kalbimiz durduğunda, yaşam durur, ömür sona erer.

         Eski Mısır’da, Sümerler’de, Eski Yunan ve Roma’da, Antik Meksika’da ve semavi dinlerde kalp, tüm iyi duyguların kaynağı ve toplandığı yer olan gönülle özdeşleştirilmiştir.

Gönül, kalbin manevi yönü,insanı insan, kamil insan yapan, tüm insani duyguların merkezi.

         Aslında, bu yüce duyguların merkezi, kalbimiz değil.Beynimiz, iç dünyamız, ruhumuz.

         Gönülle ilgili çok deyim ve söz var. Bunlardan bir kaçı: Gönül ferman dinlemez.          Gönül zenginliği-fukaralığı, Gönül kimi severse güzel odur.     Gönüllü olmak,           Gönülsüzlük, Gönül yarası- Gönül kırgınlığı, Gönlü incitme, Gönül borcu, İnsan birçok kapıdan girebilir ama gönül kapısından girmek çok zordur.

Gönlü kazanmak güç, kırmaksa çok kolay. Çünkü gönül hassas, kırılgan. Kolayca yaralanır, incinir. Beden birçok yükü kaldırır da, gönül her sözü, davranışı kaldıramaz. Dinimizce gönül kırmak, bir günah. Zira gönül,Kabe’den bile aziz, kutsal.

         Gönül kırma, incitme sözle, davranışlarla, alay-iftira ve yalan gibi birçok yolla.Bunlardankaçınmalı, uzak durmalı. Bu da, nefse hakimiyetle olur.

        

Bir kez gönül yıktın ise

Bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi

Elin yüzün yummaz değil.

Gönül Çalab’ın (Allah) tahtı

Çalap gönüle baktı

İki cihan bedbahttı

Kim gönül yıkar ise

Ak sakallı bir hoca

Hiç bilmez, kim hal nice

Emek vermesin Hacca

Bir gönül yıkar ise

Dörtlükleri Yunus Emre’nin.

         Mevlana demiş ki “Gönlü, Allah’tan başkasında bulamayız. Çünkü Allah, gönlü ev edinmiştir ve orada oturur”.

         Ama gönül temiz değil, kirli ise, Yüce Allah taht kurup gönülde oturamaz. Oturması için, gönlün temiz olması gerekir.

         Gönül bakanın, kendisini gördüğü bir ayna. Manevi dünyamızı, vicdanımızı yansıtan bir ayna.

Gönülaynamızı parlatan, nefse tutsak olmayan akıl cilamız. Çünkü nefse tutsak düşmüş aklın, böyle bir parlatıcı özelliği olamaz. Nefse tutsak olan akıl, hiçbir zaman gönlü parlatan bir güce sahip değildir.

         Ben de diyorum ki:

Mutluluk yolu geçer

Gönülde yaşamaktan

Erdemli bir ömrü seç

Kurtul yanlışlıklardan

Yaralı bir gönülle

Yaşamak kolay değil

Teselli de kar etmez

Yürekler olur sefil

Yıkılmış gönüllerde

Olur mu hiç mutluluk

Çekilen çilelerle

Uçar gider mutluluk

Olma gönül hırsızı

Çünkü tamamı günah

Sonunda duyacağın

Yürekten derin bir ah!

Herkese açık değil

Kapalı gönül kapım

Açılması çok zordur

Etkilenmezse ruhum

Ulu, büyük kişiler

Çok, ama çok sevilir

Öldükleri zamanda

Gönüllere gömülür