Fahri Korutürk.5

30/01/2023 03:49 243

 

Türkiye’nin 6.Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk’ten söz ediyorduk:

En son demiştik ki;

“Durumdan sadece harekat şube müdürümüze bahsettim.

Deniz Harp Akademisinin kuruluşunda ve deniz subayı yetiştirmek hususunda cidden büyük gayretler sarf etmiş olan ll.Başkan Korgeneral Asım Gündüz’ün olaydan haberdar olduğu şüphesizdi”

Bundan sonra bana verdiği vazifelerde Atatürk’ün notlarının bir tesiri olup

 Olmadığını bilmiyorum.

Fakat memleket içinde ve dışında meslek ve memuriyet hayatımın müteakip yıllarında deruhte ettiğim hizmetlerde, Atatürk ile karşılaştığım gecenin hatırasını ve bilhassa o geceyi kaparken Atatürk’ün bana söylediklerini, daima bütün tazeliği ile canlandırarak karşılaştığım müşkül ve mesuliyetli davaların hallinde, bana sonsuz bir kuvvet kaynağı olduğunu hiçbir zaman unutamıyorum.

Filhakika Atatürk, o geceyi benim müteakip hayat ve hüviyetim için ailemin ve çocuklarımın isim ve hüviyetleri için fevkalade etkisi olacak bir telkin ve bir hediye ile kapamak istemişti.

Sofrada sükunet geri gelince bana, soyadı alıp almadığımı sordu.

O tarihte soyadı kanunu vatandaşları bütün hızı ile meşgul ediyordu.

Kendisine henüz almadığımı söyleyince:

“ Biz bu memlekette bir takım inkılaplar yaptık ve bunların korunmasını şahsiyet sahibi Türk Geçliğine emanet ettik.

İşte bu gençlerden biri de sensin…Sana Korutürk soyadını versek ne dersin?” dedi.

Fırtınalı bir gecenin; her türlü tahayyülün üstünde bir mükafatı belirmişti.

Şükranla kabul edeceğimi ve bu ismi taşımakla hayatımda en büyük şerefi bulacağımı söyledim.

Gece Karpiç’ten çıktığımda ortalık ağarmaya başlamıştı.

O akşam daha yakından gördüm ki; Atatürk cesareti ve medeni olmayı seviyordu.

En çok kullandığı ve belli ki sevdiği kelimelerden biri ‘medeniyet’ kelimesi idi.

Esasen o “Memleketi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız” derken; kabiliyetine, çalışkanlığına güvendiği Türk Milleti ve Türk Genci’nden istediklerini açıklamış bulunuyordu.

1.12.1965 Moda

Altındaki imza da şöyleydi;

Fahri S. Korutürk

(Emekli Oramiral)

6 Nisan 1973 günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birleşik oturumunda kullanılan 557 oy’dan 365’ini kazanan Fahri S. Korutürk, ilk oylamada Türkiye’nin 6. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş ve and içtikten sonra nöbeti devralmıştır.

Fahri S. Korutürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik oturumunda, Cumhurbaşkanlığı yemin metnini okuduktan sonra yeni görevinde kürsüden ilk kez hitap etmiştir.

“Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’ün, her türlü sorun çözüm yeri olarak işaret buyurdukları Yüce Meclisin naçiz şahsıma gösterdiği ilgi ve güvene şükranlarımı arz ederim. Bana tevcih buyurulan bu yüksek görevi; biraz önce içtiğim and’a sadık kalarak, başta yüce meclis olmak üzere, bütün millet ve devlet kuruluşlarımızın desteği ile gereği gibi yerine getirmeye çalışacağım. Bu konuda rehberim andım olacaktır”

Ertesi sabah 7 Nisan 1973 günü; Fahri.S. Korutürk, bir deniz yüzbaşısı olarak Atatürk’le ilk karşılaşmasından 38 yıl sonra Anıtkabir’dedir.

Yine o’nun, büyük insanın huzurundadır.

Bu kez Cumhurbaşkanı görevi ile…

Anıtkabir şeref defterine şunları yazmıştır;

“Ulu önder Atatürk. 38 yıl önce henüz genç bir subay iken, mutlu bir tesadüfle bana ‘biz bu memlekette Cumhuriyeti kurduk. Bir takım inkilaplar  getirdik ve onları gençliğe emanet ettik. Bütün bunları gençlik koruyacaktır. Onlardan biri de sensin. Sana Korutürk soyadını veriyorum’ demiştin.

Bugün Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığım ilk gün.

Kulaklarımda ve kalbimde duymakta olduğum o müstesna sesinin ve sözlerinin idraki içinde, huzurunda saygı ile eğiliyorum”

Her ikisine de rahmet olsun.