FAHRETTİN PAŞA’NIN MEDİNE SAVUNMASI

16/12/2018 14:25 903

Avrupa’yı biz zamanlar titreten Osmanlı İmparatorluğunu yıkmayı isteyenlerin başında, hep İngiltere ve Rusya vardı. Rusya, Akdeniz’e inmek niyeti taşıdığından, sık sık Osmanlılarla savaştı. İngilizlerse daha politik davranıyordu. Ruslara karşı Osmanlının giriştiği Kırım Savaşı’nda İngilizler, yardım bahanesi ile geçici olarak Kıbrıs’a çıktılar ama, bir daha oradan ayrılmadılar.

         Ayrıca o günlerde, Osmanlı toprakları olan Irak, Suriye ve Arabistan’da zengin petrol kaynakları öğrenen İngilizler, buraları ele geçirmek için çeşitli entirikalara başvurdu. Sonunda da, istediklerini aldılar.

         Sultan II. Abdülhamit döneminde Şerif Hüseyin, İstanbul’da kontrol altında tutulmaktaydı. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, İttihat ve Terakki iktidarı, şerif Hüseyin’i serbest bıraktı. Üstelik Hicaz’a Mekke Şerifi olarak gönderdi. Şerif orada rahat durmadı, Haziran 1916’da Osmanlı Devletine isyan etti.

         Fahrettin Paşa bu isyan başlayınca, Medine’deki bütün kutsal emanetleri, kimseye duyurmadan, gizlice İstanbul’a gönderdi.

         İsyan eden Şerif Hüseyin’e İngilizler yardım ediyordu. İsyan ordusu Cidde’yi, Taif’i, Akabe’yi ele geçirmiş ve her yerle bağlantısı kesilen Medine’yi, kuşatmaya başlamıştı. Sonra da, isyan ordusu, Medine’ye saldırmış ama, Fahrettin Paşa bunları geri püskürtmüştü.

         Kuşatma uzadıkça, orduda gıda ve sağlık sorunları başta olmak üzere büyük sıkıntılar yaşanmaya başlamış. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Fahrettin Paşa teslim olmamış.

         Birinci Cihan Savaşı’nda Osmanlı yenildi ve Mondros Ateşkes anlaşmasını imzaladı. Tüm Osmanlı ordusu terhis edilecek, Fahrettin Paşa’da en yakın İngiliz birliğine teslim olacaktı. Paşa buna uymamış ve Medine’yi savunmaya devam etmiş.

         Daha sonra padişah Vahdettin’in ricasına uyarak 10 Ocak 1919’ta Medine’yi teslim etmiş. İngilizler onu, hemen Malta’ya sürgün etmişler. Paşa bir yolunu bulup Malta’dan kaçmış, Ankara’ya gelip Milli Mücadele’ye katılmış.

         Çöl Tilkisi lakaplı ünlü İngiliz ajanı Lawrence Fahrettin Paşa’yı Medine direnişinden ötürü çok beğenmiş ve ona Çöl Kaplan’ı demiş.

         1948’de vefat eden Ömer Fahrettin Türkkan Paşa, gerçek bir kahramanımız. Bir süre önce bir Suudi devlet adamı, paşamız için yakışıksız sözler sarf edince, hak ettiği cevabı da aldı. Biz ulusal kahramanlarımıza, asla incitici laf söyletmeyiz. Herkes, bunu böyle bile.