ERMENİLERİN SOYKIRIM İDDİALARI 6 /1

06/05/2021 22:14 190

 

Nouridjian Efendi’nin başkanlığındaki komitenin, bu çalışmalarının yanında, faaliyetlerini sadece Ermenilerle sınırlı tutmayıp, Osmanlı Devleti’nin diğer farklı milletlere mensup vatandaşları üzerinde de çalışmalar yaptığı, bunun yanı sıra Albert Foe ile Şerif Paşa’nın da Fransız ordusuna gönüllü yazılmaları konusunda, Osmanlı vatandaşlarına telkin ve tavsiyelerde bulunduklarını da anlamış bulunuyoruz. Osmanlı dış temsilciliklerinin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda, Paris Büyükelçiliği ile Konsolosluğu Avukatlığından çeşitli yolsuzlukları nedeniyle uzaklaştırıldığı anlaşılan Nouridjan Efendi’nin Osmanlı vatandaşlarına uzaklaştırılmadan önce vermiş olduğu belgeler incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda, Nouridjan’ın Ermenilerden asker toplamakla görevli olduğu, Almanya- Fransa savaşının başlamasından sonra bu tür belgeler verdiği ortaya çıkarılmıştır. Nouridjan Efendi Rahip Yagişe’nin seferberlik esnasında İstanbul’a dönmek üzere konsolosluğa başvurarak, bedava bilet alan Karabet Magakyan adlı kişi hakkında, asılsız ihbarlar yaptıkları, polisin bu ihbarlar sonucunda birkaç gün Karabet Magakyan’ı tutukladığı, Magakyan’ın Fransız ordusuna gönüllü yazılması karşılığında serbest bırakıldığı ve kendisine Nouridjan imzasıyla bir mektup verildiği, görülmüştür. Bu durumun o bölgelerde yaşayan ve dönmek isteyen Osmanlı vatandaşları üzerinde aksi tesir yaptığı, ayrıca, Albert Foe ve Şerif Paşa’nın da vatandaşların Osmanlı topraklarına dönmemelerini teşvik ettikleri, çeşitli dış temsilcilik raporları aracılığıyla da teyit edilmiştir.Fransa’daki Ermenilerin faaliyetleri bununla sınırlı kalmamıştır. Ermeni gönüllüleri adına Paris’te, Aram Turabyan adlı kişi de, Fransız Milleti’ne hitaben bildiri yayınlamıştır. Turabyan bildirisinde Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında Fransa’da bulunan Ermenilerden elli kişinin gönüllü olarak Lejyon Etrangere’e başvurduklarını belirtmiştir. Turabyan, bildiride özet olarak, Ermenilerin Fransa’nın yanında savaşmalarının bir vefa borcu olduğunu, İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşta, Ermenilerin Rusya ile hareket edeceklerini ve Doğu’da Belçika rolü oynayacaklarını belirtmiştir. Turabyan çıkarlarının Rusya ile olduğunu, Rus ordusunda çarpışan Ermenilerin önemli görevler ifa edeceklerini, Ermenistan’ı Türk boyunduruğundan kurtarmak için öleceklerini, ifade etmiştir. Turabyan, Ermenilerin, Fransa, İngiltere ve Rusya’nın yanında savaşarak Avrupa ve Asya’dan Türkleri kovacaklarını dile getirmiştir. Fransa’daki Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı esnasında Fransız ordusunda gönüllü olarak savaşmışlar, Fransız ordusunda gönüllü Ermeni alayları oluşturmuşlardır. Ermeniler aynı zamanda Fransız ordusuna önemli miktarda para yardımı da yapmışlardır. Fransa’daki Ermeniler, aynı zamanda bu tür faaliyetlerin diğer ülkelerde yaşayan Ermeniler arasında da yaygınlaşması için çaba göstermişlerdir. Bu tür örneklerden birisi de,ArşakÇobanyan faaliyetleridir. Savaşa girmeden önce Paris’te oturan yazar ArşakÇobanyan, Amerika’da Hınçak Reform Komitesi’ne yazdığı bir mektupta bu tür teşebbüslerden bahsetmektedir. Çobanyan, mektubunda; Ermeniler olarak savaşa dahil olmaları gerektiğini, dünyanın her yerine dağılan Ermenilerin İngiltere, Fransa ve Rusya’nın yanında yer almasını, Paris Ermenilerinin Fransız ordusuna önemli ölçüde gönüllü asker ve maddi destek verdiğini, Amerikalı Ermenilerin, Fransız ordusunda gönüllü asker olarak çarpışmaları gerektiğini, Amerikan gazetelerinde gönüllü Ermeni askerleri ile ilgili sürekli haberlerin çıkmasına gayret etmelerini, ifade etmiştir. Bu olaylarda da Ermeni komitelerinin nasıl çalıştıkları ve Ermeni din adamlarının bu komitelere nasıl yardım yaptıkları, propaganda çalışmalarına ne denli önem verdikleri açık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Fransız din adamlarının Ermeniler lehine ve Osmanlı Devleti aleyhine yaptığı çalışmalar I. Dünya Savaşı esnasında da sürmüştür. Fransız Papaz Anatoli (Emmanuel) Mezeri’nin kaleme aldığı Trablusşam Rum Katolik Kilisesi’nde I. Dünya Savaşı başlangıcından bu yana saklanmış ve beraberinde şifre ile yazılmış mektup ve bazı belgeler bulunmuştur. Bu belgeler arasında Fransızların Suriye’yi işgalini tasvip eden belgelere rastlanmış ve daha sonra da bu belgelerin birer nüshalarının Jean Dumont ile Fransa’ya gönderdiği anlaşılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda ele geçirilen evrakta “en derin sevgilerimizle Fransa’nın işgalini selamlıyoruz. Fransız büyük ailesi içine kesin şekilde gireceğiz. Kısacası, iç açıcı doğu ülkelerini asırlardan beri zulme uğrayanların kanlarıyla sulamakta olan uğursuz, zalim ve adaletsiz, barbar adıyla nefret edilen bir hükümetten kendimizi uzaklaştırıp gerçekten Fransız olacağız. Türkiye, öğretmeni Almanya’nın derslerini fazlaca takip ettiği için, vahşi hayvanların merkezi olan Anadolu’nun kapalı dağlarının ardına giriyor.

Yarın devam edeceğiz….