EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ARTIŞLAR 

07/01/2022 22:28 1024

Bu günkü yazımı emekli maaşlarına ayırmak istiyorum. Konunun duygusal, ekonomik ve sosyal yönleri bulunmaktadır. Toplam nüfusumuzun % 15’inini oluşturan yaklaşın on üç milyon emeklinin gözü kulağı hiçbir dönemde bu kadar yapılacak zamma kilitlenmemiştir. Hükümet yetkililerinin beklentiyi yükselten demeçleri kalplerdeki çarpıntıyı artırmıştır. Aslında maaş artışının ne şekilde yapılacağını hepimiz biliyorduk. Ancak, artışın formülün dışına çıkılarak yapılacağı beklentisi geniş bir kitleye yayılarak, zamların yarattığı kızgınlığın azaltmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Konunun her şeyden önce duygusal yanı oldukça ağır basmaktadır. Çocukluktan gençliğe geçerken  düşük ücretle, son derece konforsuz ortamda, uzun mesai saatleriyle çalışmaya başlanılmaktadır. Hayatımızın en güzel günleri iş yerinde geçmekte, eşlere, çocuklara, anne-baba ve yaşama zaman ayırma imkansız hale gelmektedir. Bu durumun hiçbir maddi karşılığı yoktur. Ortalama 25-35 yılı bulan çalışma hayatının sonunda, 80-120 bin TL toplu ödeme, 2.500-8.500 TL maaş bağlanan insanlar, emekli statüsü verilerek iş yaşamının dışına itilmek istenmektedir.

Gençliği giden, sağlık sorunları başlayan emeklilerin büyük çoğunluğunun, bağlanan maaş ile bırakın geçinmeyi temel gıda harcamalarını bile karşılaması olanaksız hale gelmiştir. Çocuklarının eline bakmayı onuruna yediremeyen emekli, taksi şoförü, gece vardiyası bekçiliği, pazarlarda satıcılık yaparak geçinmeye çalışmaktadır. Bu tablo her şeyden önce vefasızlıktır. Yıllarını ülkesinin ileri gitmesine, gelişmesine harcayan insanların bu duruma düşürülmesi kabul edilebilir değildir. Çok uzun yıllardır süregelen bu durumun değişmesi, emeklilerimizin Avrupa Ülkelerindeki refah düzeyine kavuşması en büyük dileğimizdir.

TÜİK tarafından açıklanacak TÜFE oranına ilave edilen refah payı ile hesaplanan maaş artışları, TÜFE’nin hayatın gerçekleriyle uyuşmaması nedeniyle sürekli düşük kalmaktadır. Nitekim 2022 yılı için açıklanan maaş artış oranı olan % 27,48, yaşanan enflasyonun oldukça gerisindedir. En düşük emekli aylığının 2.500 TL olması yaraya merhem olmamıştır. Her zamanki gibi emekliye hayal kırıklığı yaşatılmıştır. Ülkemizde yaşanan salgının tekrar artışa geçmesi emeklilerin ek iş yapmasını sıkıntılı hale getirmiştir. Bu nedenle açıklanan artışın tekrar gözden geçirilerek, emeklilerimizin hayatlarının son yıllarını, insan onuruna yaraşır bir şekilde geçirmelerini mümkün kılacak bir gelir düzeyi için ilave artışın yapılması gerekmektedir.

 

Saygılarımla,