El âlem ne diyor?

10/11/2022 23:45 632

 

 

Atamız bizden ayrılalı 84 yıl geçmiş.

Atatürk sevgisi, dedemden babama. Babamda bana, sonrasında torunlarıma geçecek.

El âlem bakın ne diyor;

-Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

John F. KENNEDY (A.B.D. Başkanı, 10 Kasım 1963)

-Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.

Franklin D. ROOSEVELT (A.B.D. Başkanı, 10 Kasım 1963)

-Atatürk, azimli bir hareketle milletini tahammül edilmez bir akıbetten kurtaran ve bütün dünyanın hayran kaldığı bir kalkınma yapan ilk devlet başkanı olmuştur.

(Fulkise Becbahter)

-Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler, Atatürk’ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.

Profesör Herbert Melzig (Tarihçi)

-Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk’ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu gelişmenin temel öğelerinden biridir.
Charles De GAULLE

-Savaş Türkiye’yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin Ata’sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.
Winston CHURCHILL  (İngiltere Başbakanı, 1938)

-O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.
Emanullah HAN (Afgan Kralı)

-Eğer tarih bir kalbe sahip olsaydı, Mustafa Kemal’i mutlaka kıskanırdı.
Tchang Yang (Yee Pan Gazetesi, Çin, 1958)

-Türkiye’yi modernleştirme yolunda Kemal Atatürk’ün giriştiği genel çabayı büyük bir takdirle karşıladım. O’nun dinamizmi, yılmak ve yorulmak bilmezliği insanda büyük bir etki yapıyordu. O, doğuda modern cağın yapıcılarından biridir. O’nun en büyük hayranları arasında bulunmakta devam ediyorum.

Jawaharlal Nehru (Hindistan Başbakanı)

-Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.

Ben GURION ( İsrail Başbakanı -1963)

***

Bunlar ne demek istiyor?

-Beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı. Ne medreseler lağvedilirdi. Ne hocalar asılırdı. Hiç biri olmazdı.

Kadir Mısırlıoğlu (Fesli Kadir)

-Cumhuriyet'i kuran kadro pozitivistti. Pozitivist nedir? Gördüğüne ve tuttuğuna inanır. Peki ayeti tutuyor muyum? Hayır... Vahiy gördüm mü? Hayır... Ayeti reddederler. Şimdiki tabiri ile olguculuk. Pozitivizm Cumhuriyet'i kuranların ideolojisi oldu, dinden uzaklaştılar.

İsmail Kahraman (TBMM eski başkanı)

-Bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hâsılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir.

Mahir Ünal (AKP Kahraman Maraş Milletvekili)

***

Atam, sen olmasaydın, bunlar bugün Türkçe konuşabilir, yazabilirler miydi?

Ülkemizi bağımsızlığa taşımasan, bunlar TBMM’ye Başkan olabilirler miydi?

Rahat uyu Atam, biz daha çoğunluktayız.

Senin bedenini yitirdik ama devrimlerin bize yol göstermeye devam ediyor.

Onlar sana hala kızgınlar.

Çünkü beyinleri geçmişlerinden kurtulamamış.

Devrimlerin ile büyümüş biri olarak, ruhun şad olsun.

Seni sevmeye, gönlümüzde yaşatmaya devam edeceğiz.

Biat, itaat etmek bizim genlerimizde hiç olmadı, olmayacak.