EKONOMİMİZİN DİJİTAL ÇAĞA UYUMU

01/02/2022 22:42 1057

 

İnsanın dünya üzerindeki yolculuğunun doğada hazır bulduğu meyve ve bitkileri toplama, hayvanları avlama ile başladığı kabul edilmektedir. Bu döneme “toplayıcılık” adı verilmiştir. İnsanlığın ilk evresi olan bu çağ, nüfusun artışı, ihtiyaçların çeşitlenmesi, iklim değişikliğine bağlı olarak doğada hazır bulunan gıdaların yetersiz kalmaya başlamasıyla, yerini tarıma geçişin yaşandığı ikinci evreye bırakmıştır. Bu evrede insanlar kısaca “üretim” denilen faaliyetlere yönelmiştir. Toplayıcılıktan tarıma geçenler, diğerlerini egemenlikleri altına almışlardır. Zenginlik ve güç artık ikinci evreye geçen toplulukların eline geçmiştir. Bu evrede “bilgi” yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır.

Doğayı tanıma, tarımsal ürünlerin nasıl yetiştirileceğini öğrenme, tabiattaki kömür, demir, altın, gümüş, su ve hava gibi şeyleri kullanarak, ihtiyaç duyulanların üretilmeye başlanılması sanayi devrimini önü açılmıştır. Artık insanlar ihtiyaç duyduğu malları, hammadde olarak tanımlanan kaynaklardan istifade ederek, makine adı verilen aletlerle ürettikleri üçüncü evreye geçmişlerdir. Bu çağda, üretim inanılmaz hızda, miktarda ve kalitede yapılabilir hale gelmiştir. Sanayileşme çağı olarak da tanımlanan bu evreye ilk ulaşanlar, bilgiyi, gücü ve zenginliği tekeline almış, birinci ve ikinci evrede kalan toplumları acımasızca sömürmüşlerdir.

Birinci, ikinci ve üçüncü evreleri geçen toplumların ortak özelliği “bilgiye” ulaşmış olmalarıdır. Sürekli araştıran, gözleyen, deneyen, elde ettiği bilgiyi teknolojiye dönüştürenler yeni bir dünyanın ve çağın kapısını açmışlardır. Bu çağa bilgi çağı denilmekte, insanlığın dördüncü evresini oluşturmaktadır. Bilgisayar, internet ve yapay zeka, bilgi çağının en önemli göstergeleridir. Dijital çağ olarak da isimlendirilen bu döneme en erken uyum sağlayanlar güçlü, zengin ve refah içerisinde yaşayacak, ayak uyduramayanlar ise önceki dönemlerde olduğu gibi sömürülmeye devam edilecektir.

İnsanın yukarıdaki paragraflarda kısaca anlatılan gelişiminin en önemli noktası, bilgiye erişimi önce sağlayanların diğerlerine üstünlük kurmasıdır. Bulunduğumuz çağa hızlı bir şekilde uyum sağlamamız için ekonomik yapımızın buna göre dizayn edilmesi gerekmektedir. İleri teknoloji içeren mal ve hizmetlerin üretilmesi kısa sürede sağlanmalıdır. Bunun olmaz ise olmazı, gençlerin fen bilimlerinde teknolojiyi yaratabilecek nitelikte eğitim almalarıdır.

Saygılarımla,