DÜŞÜNCE GÜCÜ

03/12/2018 22:12 949

                                                                                                                                                

                                                     

            Tanrının en büyük armağanı olan akıl sayesinde , en güçlü yaratığız. Einstein evrendeki 4. Boyut zamandır dedi .MaxSchleer ve Rosenbach ta 5. Boyut olarak , insan düşüncesini ortaya attı.

            Doğanın dışındaki her şey , bilim – felsefe – sanat ve bunların ürünleri, insan aklının , insan düşüncesinin eseri.

            Düşünce sistemi , düşünce yetisi , beyin hücrelerinin bir işlevi. Hücre sayısı ne kadar çoksa, beyinde düşünce yetisi de, o ölçüde yüksek ve ileri düzeyde olur.

            Bir zihin gücü olan zeka ; işlevlerinde bilgiye dayalı aklı kullanır. Yani zeka , teorik aklın pratiği , teorik aklın eylem hali , aklın amaçlar doğrultusunda etkin bir biçimde, maharetle kullanılışı.

            Önemli olan doğru düşünmek. Öfke , kin , intikam , cehalet , ön yargılar , inançlar , tutkular , aşklar mani olur doğru düşünmeye. Sonuçta, sağlam karar veremeyiz , hatalar yaparız.

            Düşünce ufkumuzu ; okumak , incelemek , özgür ortamda tartışmak genişletir , bilgimizi de arttırır.

            Avrupa da orta çağın o karanlık , koyu , dini taassup döneminde , kiliseler ve papa bilime , sanata , yönetime hükmediyordu. Esaret zincirleri vurulmuştu özgür düşünceye. Bu yüzden bilim de , sanatta durmuş ve de gerilemişti.

            Aydınlanma dönemiyle başlayan mücadele sonunda ve 1789 Fransız İhtilali gerçekleşince, kırıldı esaret zincirleri. Laiklik geldi , kilise bilimden , sanattan , yönetimden elini çekmek zorunda kaldı. Böylece , düşünce özgürlüğü dahil , tüm özgürlüklere kavuşuldu. Duran , gerileyen , bilim de sanatta , yeniden ilerlemeye başladı. 

            Aklın egemenliği özgür düşünceyi geliştirdi. Özgür düşünce de,  aklın egemenliğine imkan ve fırsat tanıdı.

            Bireylerin de , toplumlarında , farklı ve değişik düşünceler içinde olması doğal. Zaten bu farklılık, bir zenginlik düşünce dünyası için. Çünkü tek tip düşünce, kısırlık ve çoraklıktır.

            Yalnız sadece benim ve grubumun düşüncesi doğrudur demek ve ısrarcı olmak yanlış. Beğenseniz de beğenmeseniz de , her türlü düşünceye saygı göstermelisiniz.

            Yeni ihtiyaçlar ve değişen şartlar , düşünceleri de değiştiriyor. Dönemlerde , kuşaklarda , kişilerde birbirinin düşüncelerinden yararlanıyor.

            Biz nasıl dünün düşüncelerinden yararlandıksa , gelecek kuşaklarda,  bizimkilerinden yararlanacak.  Bugünüdünün düşünceleri , yarını da bugünün düşünceleri şekillendirir.

            Çılgınca görülen bazı düşünceler , zaman içinde kabul görüyor . Başlangıçta beğenilenlerin bir kısmı ise unutulup gidebiliyor. Ne yapalım,

acıda olsa gerçek bu.