Dünya’nın en büyük konteynır kenti Adana’da

11/12/2017 22:54 6618

5 Ocak Gazetesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz sabah kahvaltılarının konuğu Adana Valisi Mahmut Demirtaş oldu.  Adana’nın sorunları, çözüm yolları, yapılan yatırımlar, yapılması planlanan yatırımlar ve kentimizde sığınmacı olarak yaşayan Suriyelilerin mevcut durumu gibi birçok soruya içtenlikle yanıt verdi Vali Mahmut Demirtaş. 5 Ocak Gazetesi Haber merkezi ve yazarları olarak sorulan tüm sorulara net cevaplar vermesi Adana’ya ne kadar hakim olduğunu gösterdi. Şahsım olarak Adana’da özellikle güney mahallelerde yaşam mücadelesi veren Suriyeli göçmenlerin durumu hakkında birçok yazı kaleme aldım. Adana’da Suriyeli gerçeği başlığıyla yazdığım yazıda ciddi anlamda sorunların yaşandığını dile getirdim. Bu konuda hala ısrarlıyım. Bu kentte gerçek anlamda Suriyeli göçmen sıkıntısı var.

Vali Mahmut Demirtaş, başkanlığında devletin tüm kurumları Suriyeli mültecileri veya göçmenlerin yaşam standartlarının yükselmesi için yaptıkları çalışmalar asla inkâr edilemez. Suriyeli göçmenlerin kayıt altına alınması başta olmak üzere, okul çağına gelmiş çocukların eğitim almaları gibi çok önemli işler yapılıyor. Yine Vali Demirtaş’ın, girişimleriyle dünyanın en büyük konteynır kenti Sarıçam bölgesinde kuruldu. Tam 25 bin Suriyeli sıcak bir ortamda yaşamlarını idame ettiriyorlar, Seracılık yapılıyor burada,  üretilen ürünler satılmıyor, her hafta poşetler halinde göçmenlere dağıtılıyor. Ne kadar güzel değil mi? Türk milleti olarak mazlumun her zaman yanında olmuşuzdur bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ancak, Suriyeli göçmenler ile ilgili bazı gerçekleri de yine de hatırlatmakta fayda var.

Suriyeli göçmenler özellikle Güney Mahalleleri’nde ikamet ediyor, Seyhan Belediyesi, bazı STK’lar ile yaptığı ortak araştırmada ortaya çıkan bazı sonuçlar günümüzde halen devam etmekte işte bazı örnekler;

Her üç Suriyeliden ancak biri (%35’i) az da olsa Türkçe konuşabiliyor. 25 yaşın üzerindeki her 5 kişiden biri okuryazar değil. Kadınlarda bu oran %24’e kadar yükseliyor. Yüksekokul veya fakülte mezunu olanların oranı ise erkeklerde %9,2, kadınlarda ise sadece %5,8. Adana’ya Suriye göçmenlerin en yoksul kesimlerinin geldiğine yönelik genel bir kanaat bulunmakta ise de Suriyeli sığınmacılardan Suriye’deyken yoksul olduğunu ifade edenler %14 düzeyinde kalıyor. Sığınmacılar kiralık ve ucuz ev bulabildikleri şehir merkezlerini tercih ediyorlar. Eski çarşı bölgeleri hem kiraların ucuzluğu hem de alışkanlıklarına uygun olup Kocavezir-Mestanzade-Meydan bölgesinde yoğunlaşma olduğu söylenebilir. Sığınmacıların ortalama gıda harcaması kişi başı günlük 3 TL’yi nadiren geçebiliyor.