Dumansız Dünya

22/07/2019 04:26 1914

 

Prof.Dr.Sinan Adıyaman bana bir mail atmış.

Şöyle diyor;

***

 Sayın Ünsal Özdiker,

3 Temmuz 2019 tarihinde Istanbul’da “Smoke-Free Istanbul Diyalogları” adı altında bir toplantı planlanmıştı.

Toplantıyı düzenleyen “Dumansız Dünya Vakfı” Philip Morris International şirketinden 12 yıl boyunca, yılda 80 milyon dolarlık bir teminat ile finanse edilmiştir. Türkiye’nin de taraf olduğu Tütün Kontrolu Çerçeve Sözleşmesinin halk sağlığı politikalarının tütün endüstrisi çıkarlarından korunmasını düzenleyen 5.3 maddesi gereği; üyelerinizin adı geçen toplantıya katılmamaları için bilgilendirmenizi saygılarımızla arz ederiz.

Prof. Dr. Sinan Adıyaman

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Adına Dönem Başkanı

Dumansız Dünya Vakfı ile ilgili bilgi notu

Dumansız Dünya Vakfı her ne kadar bağımsız ve özel bir yapı olduğunu iddia etse de, iki ayrı analiz tütün şirketi ile ilişkisini ortaya koymuştur.

 Vakıfın kuruluş belgesi, tüzüğü ve tütün firması ile yapılan teminat sözleşmesinin incelenmesi neticesinde tütün firmasından bağımsız olamayacağına karar verilmiştir.

Vakıf ve Philip Morris International arasında imzalanan teminat anlaşmasında, ödemenin vakfın hedeflerinin değişmemesi halinde devam edeceği koşulu bulunmaktadır.

Vakfın kuruluş belgesinde ise görev tanımı “sigara alternatifleri ile ısıtılan tütün ürünleri konusunda araştırma yapmak ve zarar azaltma alanında ilerlemeler sağlamak” olarak belirlenmiştir.

Tütün ve nikotin kullanımını önleme, bağımlılığın tedavisi ve sigara yerine hiç bir ürün kullanılmamasının sağlanması, vakfın hedefleri arasında değildir. Vakıf tüzüğünde bu kuralların değişmesi için ise direktörlerin üçte ikisinin oyu şart koşulmuştur. Dumansız Dünya Vakfı Philip Morris International firmasının yeni pazarladığı ürünlerin daha sağlıklı olduğu algısını yaratarak, gelecek nesillerin sigara bırakmayıp yerine firmanın yeni ürününü kullanması hedefine hizmet etmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 28 Eylül 2017 tarihinde yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Asamblesinde üye devletlerin tütün endüstrisi ve halk sağlığı arasında kökten bir çıkar çatışması olduğu kararını hatırlatmıştır (4). Alınan karar çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü tütün endüstrisi veya tütün endüstrisi ile ilişkili sivil toplum kurumlarıyla işbirliği yapamaz(5). DSÖ de Dumansız Dünya Vakfı ile açıkça görülen tütün endüstrisi ilişkisi nedeniyle işbirliği yapmayacağını açıklamış, hükümetleri ve halk sağlığı temsilcilerini de aynı tutumu göstermeya davet etmiştir.Benzer şekilde, Tütün Kontrolu Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası, Uluslararası Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Savaşım Birliği, Dünya Kalp Vakfı, Tütünsüz Çocuklar için kampanya, John Hopkins Üniversitesi vakıf ile işbirliği yapmalarının söz konusu olmadığını bildirmiş, kürsel kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını uyarmıştır.

***

Gönül istiyor ki, nikotin ve sigara türü ürünler kullanılmasın.

Bence bunun ilk şartlarından biri de “insanın, rahat, huzur ve refah içerisinde” olmasıdır.

Sizce; yukarıdaki tanımımın içerisine giren insan sayısı yüzde kaç?