Dost muydu, Hain mi?-1

13/08/2022 23:02 609

Osmanlının hüküm sürdüğü yıllar boyunca yüzlerce vezir ve sadrazam gelip geçti. Ama hiç biri, onun kadar iz bırakmadı. Yine hiç biri, padişaha onun kadar yakın olmadı ve neredeyse padişaha eş yetkilerle donatılmadı. İşte kölelikten gelip, bir cihan imparatorluğunun haşmetini, padişahın kudretini arkasına alarak, yükseldikçe yükselen ve hanedan dışında kimsenin hayal bile edemeyeceği bir güce kavuşan Pargalı İbrahim Paşa’nın hayat hikâyesi.

***

ŞEHZADE SÜLEYMAN’LA TESADÜFEN KARŞILAŞIR

Pargalı İbrahim, 1494 yılında bugün Yunanistan’ın sınırlarında kalan Parga yakınlarındaki bir köyde doğdu. Değişik kaynaklarda Rum ya da İtalyan kökenli olduğu belirtilmektedir. Babası fakir bir balıkçıydı. 6 yaşındayken korsanlar tarafından kaçırılarak, Manisa’da zengin dul bir kadına köle olarak satıldı. Bu kadın, İbrahim’le yakından ilgilenerek onun İslamiyet, yabancı dil, şiir ve özellikle keman çalma konusunda iyi bir eğitim almasını sağladı. O dönemde Manisa’da genç bir Sancak Bey’i olarak bulunan Şehzade Süleyman’la tesadüfü bir şekilde karşılaşması, onun hayatını değiştirdi. Süleyman, kendisiyle aynı yaşlarda olan İbrahim’in zekâsı ve yeteneklerinden etkilenmiş, derhal onu mahiyetine aldırmıştı. Giderek ikili arasında çok yakın bir dostluk oluştu. Şehzade Süleyman, İbrahim ailenin bir ferdiymiş gibi davranıyor, daima onu yanında bulunduruyor, beraber yiyip içiyorlar, gelecekle ilgili beraber hayal kuruyorlardı. Vakit gelip çattığında, yani Şehzade Süleyman’ın babası Yavuz Sultan Selim Han vefat ettiğinde, İstanbul’a tahtta çıkmak için yine beraber gittiler. Pargalı İbrahim’in yükselişi de böylece başlamış oldu. O, artık Osmanlı’ya muhteşem yıllarını yaşatan Kanuni Sultan Süleyman’ın en yakınındaki, en güvendiği ve zaferlerinde omuz omuza mücadele ettiği biri olmuştu.

HATİCE SULTAN’LA GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİ

Pargalı, sırasıyla önemli görevlere getirildi. İlk önce Has Odabaşı’lık görevine atandı. Bu noktadan sonra kendi yetenekleri ve Kanuni Sultan Süleyman’la aralarındaki sıradışı güven ilişkisi sayesinde hızla yükselmeye devam etti. 1521’de Belgrad’ın fethinde görev aldı. 1522 yılından itibaren en yüksek idari, diplomatik ve askeri yetkileri eline almayı başaran Pargalı İbrahim Paşa, 1522’de Rodos Seferi’ne katıldı. Sefer dönüşü 1523 yılında Osmanlı Devleti’nin kanun ve geleneklerinde görülmeyen bir şekilde Has Odabaşılık görevinden, Piri Mehmed Paşa’nın yerine direkt sadrazam olarak atandı. Aynı zamanda Rumeli Beylerbeyi makamının da yeni sahibi olmuştu. Net olmamakla birlikte genel kanı, Kanuni’nin kız kardeşi Hatice Sultan’la görkemli bir düğünle evlenerek hanedana damat olmuş, gücü gittikçe pekişmeye başlamıştı.

***

O, ARTIK ‘MAKBUL İBRAHİM PAŞA’

Düğününden 4 ay sonra, Mısır’da çıkan isyanı bastırmak ve asayişi sağlamakla görevlendirildi. Ayrıca kendisine de Mısır Beylerbeyi unvanı verildi. Bu görevi de başarıyla yerine getirerek dönüşte Macaristan Seferi’ne katıldı. Burada Mohaç Savaşı’nın kazanılmasında önemli rol oynadı. Savaşta gösterdiği kahramanlık ve cesaret onu padişahın gözünde daha da değerli hale getirmişti. 1526 yılında Venedik Büyükelçisi Bragadino’nun yazdığı bir raporda; “Sultanın ona sormadan hiçbir iş yapmadığı, paşanın da sultana epeyce sadık olduğu” belirtiliyordu. Öte yandan Kanuni Sultan Süleyman’ın paşaya olan teveccühü halkın da gözünden kaçmamış, paşa artık ‘Makbul İbrahim Paşa’ olarak anılmaya başlanmıştı. (Devam Edecek..)

KAYNAK: https://www.youtube.com/c/CavitPancar