"Dışarısı Tımarhaneden daha kötü"

28/11/2022 01:33 519

 

 Elazığ Akıl Hastanesi'nden, personelin bir ihmali sonucu bütün akıl hastaları kaçar.

Elazığ'ın bütün cadde ve sokaklarına dağılırlar.

Doğal olarak hastanenin bütün koğuşlarında sayım yapılır.

Toplam olarak 423 akıl hastası, fırsattan istifade dışarıdadır.

Tabi başta vali olmak üzere mülki makamlar panikler.

Hastane yetkilileri ile diyalog kurulup, bu kaçak hastaları tekrar akıl hastanesine nasıl geri getireceklerini düşünmeye başlarlar.

Deneyimli bir uzman olan Başhekime çıkıp "Doktor bey ne yapalım?" diye sorarlar.

O zamanın ünlü doktoru  Mutemet bey, hastanenin başhekimidir.

Buna benzer ne  kaçışlar ve ayaklanmaların üstesinden gelmiştir.

"Buna da elbet bir çare bulur" diye umutlanır herkes.

Mutemet bey, bu konuda fikri olabilecek herkesi bir araya toplayarak onlardan fikir alır.

Ancak elle tutulur bir öneri alamaz.

"Anlaşıldı" diye düşünür kendi kendine.

"Bizim klasik usullere halledeceğiz"

Çevresindekilere dönerek "Bana bir düdük verin"der.

Merak ederler;

 "Düdük mü?"

"Evet bir düdük verin"

Hemen tedarik ederler.

"Şimdi de arkama yapışarak, beni takip edin"

Dediğini aynen yaparlar.

Doktor önde, personel ve diğer yardımcılar arkasında trencilik oynayarak bütün Elazığ sokaklarında "çuf, çuf" nidalarıyla  dolaşmaya başlarlar.

Başhekimin tahmini tutmuştur.

Bu "trencilik kuyruğu"nu gören kaçak hastalar, başhekimin arkasındaki kuyruğa takılmaya başlarlar.

Her geçen dakika kuyruk uzar.

Ve hepsi bir ağızdan "çuf, çuf" diyerek Elazığ sokaklarında neşe içerisinde tur atarlar.

Trencilik oynayanların sayısı "Akıl hastanesinden kaçanların sayısına ulaştı" diye tahmin ettiklerinde de yönlerini hastaneye doğru çevirirler.

Ekip hastanenin içine girince de tamamını büyük koğuşlara tıkıştırırlar

Herkeste bir ferahlık vardır.

Sorun çözüldüğü için, mülki makamlar ve doktorlar; trencilik oynayıp hastaneye döndükleri için de akıl hastaları hallerinden çok memnundur.

"Dönen kaçaklar tamam mı?" diye merak edip, koğuşlara tıkış tıkış doldurdukları "çuf çuf"çuları sayarlar.

O da ne?

Trencilik oynayarak hastaneye gelenlerin sayısı 612'dir.

İyi ama hastaneden kaçanların sayısı 412 değil miydi?

Bu 612 kişi de ne oluyor?

Arada 211 fazlalık var.

Dönmüşler hastalara ve onlarla birlikte hastaneye dönenlere;

"Buraya yanlışlıkla gelenler varsa lütfen geri gitsin" demişler.

Kimsede tık yok.

"İyi ama 211 kişi fazlalığınız var, eğlence bittiğine göre onlar bu akıl hastanesinden kurtulmak istemiyor mu?" diye sormuşlar.

İçlerinden biri haykırmış "Dışarısı buradan daha kötü. Lütfen bırakın burada kalalım"

İnsanın bazen bu deliye hak veresi geliyor...