DELEGE & DELEGASYON

08/10/2022 00:01 567

 

                                                                                  

Delege; kendisine devleti ya da halkı ya da bir kuruluşu, kurumu temsil yetkisi verilerek bir yere, bir toplantıya gönderilen kimse.

Parti, sendika, dernek gibi kuruluşlarda, üst toplantılara katılma yetkisi verilen seçilmiş kimse.

Delege ve delegasyon daha çok hayatımızda siyasi konularda karşımıza çıkar.

İş hayatımızda ve şirketlerde , ayrıca genel hayatımızda bu ibareyi kullanır ve işlevini sağlamaya çalışırız. Her işte delegasyon mümkündür.Delegasyon yapmanın amacı temel olarak ekip ve organizasyon yönetme noktasında çok daha verimli sonuçlar alınması hedefidir.

Delege demokrasisi, oy verme yetkisinin temsilcilerden ziyade delegelerce kullanıldığı bir demokratik kontrol biçimidir. Bu terim hali hazırda var olan ya da önerilen popüler kontrol aygıtlarının genel bir tanımıdır.

Delege etmek ne demek? Delegasyon, bir işin sorumluluk ve yetki ile birlikte sonuçlarının da sorumluluğunu kapsayacak şekilde başkasına devredilmesidir. Bir işin tamamlanması için yetki verilebilir, fakat sorumluluk (sonuç) delege edene aittir.

Başarılı delegasyonun olabilmesi için delege eden kişinin gerçekten işi çok iyi bir şekilde parçalara ayırması, sabırlı olması, empati yeteneğinin yüksek olması, muhtemel dirençlere karşı önlemler alması ve delege edeceği kişi ile uyumlu olması gerekmektedir. Delege eden kişinin kontrollerini ara ara sağlaması gerekmektedir.

Delegasyon, sabırlı olmayı, eğitebilmeyi, basit anlatımı ve empati yeteneğini gerektirmektedir.

Aslında delegasyonu herkes yapmaktadır. Günlük hayattan örnek verecek olursak, delegasyonu en iyi ebeveynler yapmaktadır. Örneğin anneler, çocuklarına kitap okumayı delege etmektedir ve belli bir süre sonra evde ailece kitap okunur. Böylelikle evde bir delegasyon gerçekleşmiş olur. İlk kitap okumaya başlandığından çocuklar çabuk sıkılır, dikkatleri hemen dağılır bazen de okuyormuş gibi yaparlar fakat okumazlar. Bu noktada ebeveynlerin geri bildirimleri ılımlı ve süreci onlar açısından uygun hale getirecek şekilde öneriler barındırır. Kalın kitaplar yerine ince kitaplardan başlatılır, görselli kitaplar ile daha eğlenceli hale getirilir veya ilk etapta ebeveynlerden biri kitabı çocuğa okur. Bu şekilde süreç, çocuğa korkutucu gelmeyecek şekilde aşılanır ve adım adım ilerlenir. Günün sonunda verimli bir delegasyon gerçekleşir ve bu süreçte sadece çocuk değil, ebeveynler de bir sürü kitap okumuş olur. Böylelikle karşılıklı bir şekilde edinilen bilgiler yerinde saymamış ve aile gelişerek birçok konuda fikir edinmiş olur. Bir iş birçok nedenden ötürü delege edilebilir.

Delege edilecek kişi delege edilecek iş ile alakalı bir isteğe sahip olmalıdır. Başlangıçta işi bilmeyebilir fakat ne ile karşılaşacağını baştan bildirerek onay alınmasında fayda vardır. “Ben bu işi yapabilirim” noktasında delegasyon başlatılabilir. Doğanın bir kanunu olarak yeni bir şeye genelde çok çeşitli dirençler gösterilir. Delegasyon yapılırken bu dirençleri minimum seviyede tutmak çok önemlidir. Ne konuda delegasyon yapılacak ve delege edilecek kişiye ne gibi faydaları sağlanacak gibi konular açık bir şekilde anlatılırsa bu direnç seviyesi aşağı çekilmiş olacaktır. Bu noktada delege edilecek kişiyi seçerken de yeniliğe açık olan kişiler seçilmelidir. Zaten iş hayatında şöyle bir gerçek vardır; bir kişi delegasyona açık olmuyorsa, çalışma ihtimali çok fazla değildir. Şirket sahipleri ve yöneticileri dahil şirketteki herkes bir yerlere bağlıdır ve ödevler alırlar; buna bağlı olarak delege edilmektedirler. Albert Solino olarak iş aldığımız şirket bile projesini anlatarak bizi delege etmektedir. Kendi yapabileceği halde işi bize devrediyor çünkü biz yetkin, tecrübeli ve hızlı aksiyon alan bir firmayız. Bize işini verdiği zaman çok daha iyi bir karşılık alacağını biliyor ve bu sürece başlarken bile bize bilgi aktararak delegasyon sağlıyorlar. Bu bağlamda düşünüldüğünde, delege edilecek kişinin işe uygun olması gerekmektedir.

Özetle delegasyon ile, çalışanların kendi kariyer merdivenlerini kendilerinin inşa etmesi gerekmektedir.Yukarı çıkmak için koyacakları her bir tuğla delege ettikleri kişilerin başarısından oluşacaktır. Bu sayede şirketlerde çalışan her bir bireyi, bilgisini aktarmaya hevesli ve öğrenmeye açık bir bilince kavuşturarak beraberinde şirketlere büyüme imkanı sağlanmış olacaktır.