CUMHURİYET NİÇİN 29 EKİM’DE İLAN EDİLDİ?

02/11/2022 21:53 742

 

Cumhuriyet  neden 29 Ekim’de ilan edildi sorusuna cevap verebilmek için, yakın tarihimize bir göz atmakta yarar var…Gerek Nutuk okumakta, gerekse, Atatürk’ün yakın çalışma arkadaşlarının ve silah arkadaşlarının, hatıratlarını okumakta  geç kalmamalıyız. Sanırım en büyük eksiğimiz; yeterince okumuyor, tarihimizde olup bitenlere yabancı kalıyoruz.

Acaba kaç kişi, Cumhuriyetin niçin 29 Ekimde ilan edildiğini biliyor?

Çünkü bunun  çok anlamlı, çok önemli  bir nedeni var….

Gelin hep birlikte bu nedene bakalım…
Cumhuriyetin ilanından 2 yıl sonra, yani Ekim 1925’te, Fahrettin Altay Paşa Çankaya’da Atatürk’ün misafiridir. Zihnini hep meşgul eden bir soru vardır…!!!
‘Acaba Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti neden 29 Ekim’de ilan etmiştir...!!!
Neden 27 Ekim veya 1 Kasım değil?’
Çankaya Köşkünde yemek sonrası, Atatürk’ün yanına gider…
“Paşam benim dikkatimi çekmiştir. Cumhuriyetimizin ilanının 29 Ekim gecesine denk gelmesi acaba bir tesadüf müdür?
Üç gün evvel, beş gün sonra da olabilirdi” der.
Bunun üzerine Atatürk şunları söyler:
“Mütarekenin ilk günlerini hatırlarsın.
Saray ve hükümet teslimiyeti kabul etmişti. Hükümet sarayın, saray da itilaf devletlerinin elinin altına girmişti.
Saray bu halinden memnundu.
Fakat ben bunu kabul edemezdim.
Buna karşı koymakla bir çıkış yolunu temin ederek, bu mazlum milleti tarih sahnesinden silmek, ortadan kaldırmak isteyenlere karşı harekete geçmek için, kendimi vazifeli saymıştım. Dünyada tek başımıza idik, fakat benim inandığım ideale benimle beraber olanlar da bağlandılar ve netice hâsıl oldu.
Mütareke, 30 Ekim 1918’de imzalanmıştı.
Vatan parçalanmış, istilaya uğramıştı.
Peki, 30 Ekim 1918’den bizim İzmir’e girdiğimiz tarih olan, 9 Eylül 1922’ye kadar kaç yıl geçti?
Dört yıl. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan ettik.
İşte beş yıla sığdırdığımız büyük inkılâp, bizim yaşadığımız şartlara duçar olmuş, hangi milletin tarihinde vardır?
Bu mazlum millet kendisinin hakkı olan yere ulaşmıştır, çektiğimiz acıların, sıkıntıların en büyük mükâfatı işte budur. Bütün dünya bunu görmüştür.
Daha da görecekleri vardır. Beni en çok mesut eden hadise, bu mazlum milletin hak ettiği bu yere gelmesidir.
Sen benim 30 Ekim 1918 sonrası günlerdeki çektiğim azabı bilirsin. Yanımdaydın.
Mondros 30 Ekim’dir. Cumhuriyet 29 Ekim.
İşte bu da, mazlum bir milletin ahıdır.
Sanırım ki o zamanki devletler bunu anlamışlardır.”
Atatürk bir an durur, elini masanın üzerine koyar ve:
“Deyiniz ki, bu tarihten silinmek istenilen bir milletin öcüdür…”
Fahrettin Altay
“Ama paşam bundan hiç bahsetmediniz.!”
Atatürk cevap verir:
“Övünmek olur, övünmek benimle beraber mefkûreye inananların, milletin, ordunun hakkıdır”
Atatürk’ün cumhuriyet ilanı için 29 Ekim tarihini seçmesinin özel nedeni, bu cümlelerden de anlaşılıyor. Atatürk, 30 Ekim 1918 de imzalanan Mondros Mütarekesi ile her anlamda teslimiyet içine girmiş, kendi tabiri ile esarete uğramış milletinin, kaç yıl bu esaret altında kaldığı sorusuna 5 yıl cevabı vermek istemez.
O nedenle, 4 yıl 364 gün sonra cumhuriyeti ilan ederek bir ifadeyi kesinleştirmek istemiştir.
Esaretten 1 gün önce cumhuriyeti ilan ederek bir anlamda öç almak istemiştir.
Türk milleti, 5 yıldır esaret altındadır demek ona çok zor geldiğinden Türk milleti 4 yıl esaret altında kalmıştır diyebilmek için, 30 Ekime 1 gün kala cumhuriyetin ilan edilmesini istemiştir…
Mustafa Kemal Atatürk, mağrur ve galip batılı devletlere ‘ ben 30 Ekim’i tanımıyorum!
Sizden bir gün öndeyim. Siz 29 Ekim’i tanıyacaksınız!’ demiştir.

İşte Atatürk’ün ufku, vizyonu bunu gerektirmiştir…

SON SÖZ:’’ BENİM NAÇİZ VÜCUDUM, BİR GÜN ELBET TOPRAK OLACAKTIR. FAKAT TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR. ‘