ÇIKAR KAVGALARI

08/02/2023 00:22 472

 

                                              

                                                                                                                     

Menfaat  yada çıkar yüzünden yıllardır kişiler , uluslar birbirine düşmekte ve buda dayanışmayı bozmakta, anlaşmazlıklara , kinlere , düşmanlıklara , haksızlıklara , zulme yol açmakta. Büyük kayıplar ve zararlar da bu işin sonucu.

Çıkarın olduğu her konuda ve alanda mücadele ve kavga var. Mal , mülk , para , ün, hakimiyet, politika ve diplomasideki çıkar kavgaları çok acımasız. Bu uğurda her yol mübah . Çıkar her dili konuşur , her kılığa da girer. Sınır, hukuk,ahlak tanımaz.

İnsan kişiliğini ve kalitesini gösteren sınavlardır çıkarlar. Hepsi yada çoğu benim olsun diyenlerde var , hakkına razı olan kanaatkarlar da .

Cenap Şahabettin  ‘’ Çıkar , sandalyeye benzer. Başında taşırsan seni küçültür , ayağının altına alırsan seni yükseltir ‘’ demiş. Dediği doğru da,  bunu acaba kaç kişi becerebiliyor. Halis Kukul ‘da bakın neler söylemiş :

Menfaat , ah menfaat

Gözün kör olsun emi

Kim düştüyse pençene

Kayıp etti erdemi.

Kendi çıkarını düşünen ve önde tutan benciller  sevilmezler. Üstelik düşmanları da çoktur.

Asırlardır toplumdaki kavga ve mücadelelerin çoğu , çıkarına düşkünlerle , üstün insan nitelikleri taşıyanlar arasında. Yani , kötülerle  iyiler , alçalmışlarla yücelmişler arasında.

Günümüzün materyalist dünyasında , ne yazık ki ön planda gelen ahlaki değerlerimiz değil de,  maddi gücümüz , servetimiz. Cahiller , ahlaksızlar hatta aptallar varlıklıysa, itibar ve saygı görüyor. Halbuki bizi insan yapan erdemlerimiz , erdemli davranışlarımı. Böylesi üstün meziyetler  pek geçerli değil ama bu da üzüyor , kaygı veriyor.