Bir zamanlar Doğu Batıdan ilerideydi

22/09/2020 06:55 1331

 

İlim ve felsefe denince nedense aklımıza batı dünyası gelir, oysa ki bir zamanlar doğu bu yönden batıdan çok ilerideydi.

M.Ö 750 yılında Mısır’da ve Asur’da optik ve de mercekler vardı.

İskenderiyeli Clanius ve Pioley bu konularla uğraşan bilginlerdi.

El Şirazi, El Farisi, İbnül Meysem önemli bilginlerdi. Optik işinin batı dünyasına geçişi ancak 14. Yy da olmuştur.

Avrupa’da ortaçağ tamamen karanlık bir dönem, Papa ve kiliseler yönetim dahil herşey karışıyorlar. Karşı çıkanları cezalandırıyorlar hatta öldürüyorlar. Bu karanlık dönemin sona erişi Rönesansla ve de laikliğin kabulüyle olmuştur. Avrupa’nın karanlığa gömüldüğü orta çağda doğu dünyasında bir çok önemli bilgin, düşünür ve de filozof vardı. Farabi, İbni Rüşt, İbni Haldun, Ali Kuşçu, İbni Sina, Muhittin Arabi gibi. Bunlardan İbni Sina hem hekimdi hem de düşünür. Onun yazdığı tıp kitabı yıllarca batı dünyasında okutulmuştur.

Bu bilginler ve düşünürler batı dünyasının kültürünü özümsemişlerdi. Roma ve Yunan kültürüne ait değerli kitapları batı dillerine çevirmişlerdi, dolayısıyla Rönesansın oluşmasında katkıları büyüktür.

Ayrıca atalarımız eski Türkler, Moğollar ve bazı islam devletleri avrupanın göbeğine kadar gitmişlerdi. Nizam-ı mülk devrinde mevcut medreseler bilimsel yönü çok güçlü eğitim kurumlarıydı.

Bu nedenle kendimizi batıya göre hor görmeyelim ama yanlışlıklarımızı da bilelim, ona göre adım atalım.