BİR MÜZİK  SOHBETİ

10/08/2019 17:56 1344

                   

                        TRT Kanalları dışında hiçbir kanalda , kaliteli bir Türk sanat musikisi yok .

Kanal 404 ve 104’ü dinlemekten büyük bir keyif alıyorum. Bazı şarkılar da,  çok duygulandırıyor  beni , nerelere götürmüyor ki? Üstelik öğretici nitelikleri de var. O kadar çok şey öğrendim desem , yalan olmaz.

                        Örneğin; musiki ustaları programında sarayın hekim başısının ünlü bir musikişinaz oluşu , beni şaşırtmadı değil. 1778 de ölen hekimbaşı Aldüd Aziz Efendi , bir şairmiş de .Bir çok güftesini bestelemişler , bir tanesi de gazel olarak çok beğenilmiş, tutulmuş.

                        Tıp tahsilini Viyana’da yaptıktan sonra yurda döndüğünde,  sarayda görev almış. Bir süre Üsküdar kadısı da olmuş. Bazı kişilerin işine gelmediği için, dedikodu çıkarmışlar hakkında ve bu yüzden sürülmüş İstanköy Adasına.

                        Sadi Işılay , döneminin en iyi kemanilerinden ve de bestecilerindendi. Meğer daha önce o,  çok ünlü bir udiymiş. Birbirinden farklı bu iki sazda da,  virtiyöz olabilmek çok zor. Ama Sadi Işılay , bunu başarmış.

                        Besteci Nasibin Mehmet’in torunu Erol Yılhan, yakın bir arkadaşım , dostum. Bürokraside üst düzey görevler yapıp, emekli olunca ,  Ayvalı ğa yerleşmiş.

                        Bu anlatacaklarımı ondan dinledim. : Dedesi soyadı almak için , İstanbul da uzun bir yolu yürüyerek nüfus memurluğuna gelmiş. Dileğini söylemiş. Nüfus memuru da , madem bu kadar çok yürümeyi seviyorsun,  soyadın yürür olsun demiş , O da Yürür  soyadını  almış.

                        3. Selim döneminde , Türk sanat musikisi zirve yapmıştı. O devrin bestecilerinden biri de tamburi Mustafa  Çavuş. Kendisi , bugün kü konuşma diliyle ve hece vezniyle yazan bir şairmiş ,  aynı zamanda.

                        Şarkı güftelerinin  tümünü  kendisi yazmış. O günlerde,  divan şiirinin ağırlığı söz konusu. Mustafa  Çavuş ‘un bu yaptığı ,  bir cesaret işi. Şarkıları da neşeli , kıvrak. Bugün bile aynı zevkle , beğenilerek söyleniyor.

                        Küçük suda gördüm seni -  Çıkalım saydı şikare  - Fesleğen ektim gül bitti – Dök zülfünü meydana gel. En tanınmış şarkılarından bir kaçı. Yenilikçi ruh taşıyan  Mustafa Çavuş’a gönülden şükranlarımla.