BİR KAREKTER ABİDESİ ORD.PROF.DR. ALİ FUAT BAŞGİL

04/02/2020 15:04 1088

1893 Samsun Çarşamba doğumlu Ali Fuat Başgil, ünlü bir hukukçu, inançlı-onurlu bir siyasetçi ve fikir adamı.

İstanbul’da başladığı orta tahsilini Paris Buffone Lisesi’nde tamamlamış, sonra Grenoble Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş. Doktorasını Paris Hukuk Fakültesi’nde yapmış. Paris Siyasal Bilimlerinden ve Edebiyat Fakültesinden mezun olmuş.

Yurda döndükten sonra İstanbul hukuk Fakültesi’ne giren Başgil Ord.Prof lağa kadar yükselmiş 1939’da. Aynı fakültede dekanlık yapmış, başka fakültelerle de dersler vermiş.

27 Mayıs 1960 öncesi siyasal ortamın çok bozulduğu günlerde hükümet, onu Ankara’ya davet etmiş, sorunu çözmek için fikrini sormuş. O da hükümetin istifasını önermiş. Ama Cumhurbaşkanı Celal Bayar dere geçilirken at değiştirilmez deyince önerisi kabul görmemiş.

Emekli olduktan sonra siyasete girmiş, 15.10.1961’de Samsun’dan Adalet Partisi senatörü seçilmiş.     

Partisi kendisini Cumhurbaşkanı adayı gösterince, askeri cunta tehdide başlamış Başgil’de 25.10.1961’de senatörlükten istifa etmiş ve İsviçre’ye gitmiştir.

15.04.1965 seçimlerinde bu kez, İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir. Ölümü 1969 yılında, 74 yaşında iken.

Çok fazla eseri olan bir hukuk hocamız. Hukukla ilgili eserleri yanında “GENÇLERLE BAŞBAŞA” adlı kitabı çok beğenilmiştir.  

Bu kitaptan birkaç alıntı sunuyorum.

“ Başarılı olmak ve yükselmek sırf gayretin meyvesidir. Gayret ise, iradenin ifadesi”

“Çalıştığın bir iş üzerinde her hangi bir güçlüğü yenmeden, bir adım bile gerileme”

“Mutluluk tamamiyle gönül işidir ve içimizdedir. Onu kendi içimizde bir yerde aramak ve mutluluğu sırf güç ve servette görmek, çölde serabı su zannetmektir”

“Gençliğini eğlenceyle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir”

Amacım, böyle yüce insanlarımızı unutturmamak ve yeni kuşakların bilgisine sunmak.