BAROLAR

23/11/2020 17:59 1498

Baro, hepimizin bildiği gibi, sadece Avukatların üye olduğu bir kurumdur. Avukatlık mesleğinin itibarını koruması gereken bir kurum olarak Baro yöneticilerine çok ciddi görevler ve yükümlülükler düşmektedir. Diğer bir ifade ile Baro kurumunun yöneticilerinin, Avukatlık mesleği ile ilgilenip mutlaka Avukatlar için ne yapabilirim anlayışı hareket etmeleri zorunludur. Çünkü, bir ülkede, bir toplumda Avukatlık mesleği, ADALET’in sağlanması açısından önemli bir görevi, SAVUNMA görevini yerine getirmektedir. SAVUNMA, her ortamda, olmazsa olmaz şartlardandır. Avukatlık, Güçler Ayrılığı anlayışında, üçlü saçayağından biri olan Yargı’nın temel unsurlarından biridir.

Son zamanlarda, illerde farklı Baro gayretleri, yine Avukatların sağduyuları neticesinde istendiği gibi sonuçlanmamıştır.

Bu genel girişten sonra özelde Adana Barosu ile ilgili olarak söyleyeceklerimize geçebiliriz.

1924 yılında Eski Harflerle yazılmış Adana Ticaret Rehberi kitabınının çevirisini yaptım ve kitabı Adana Ticaret Odası basımını gerçekleştirdi. Kitabın Yazarı, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Adana’da keşfedip dünyanın sayılı arkeologlarından biri olmuş olan Prof. Dr. Remzi Oğuz ARIK Beyefendidir. Bu kitabın 77. Sahifesinde Avukatlar Derneği adlı bir dernekten bahsedilmekte ve 23 üyeli bir kurum olduğu ifade edilmektedir. Yani, 1924 yılında o zamanki Avukatlara özel kurumun 23 üyesi bulunmaktadır. Said Bey, Necip Bey, Nazif Bey, Mustafa Ziya Bey, Osman Rahmi Bey, Abdülhafız Bey, Zalzade Halil Bey, Abdurrahman Ali Bey, Ahmet Sabih Bey, Coradzade Tahsin Bey, Abdülkadir Kemali Bey, Fevzi Bey, Fahri Bey, Bekir Sami Bey, Mithat Bey, Sofyalı Şakir Bey, Musa Beydil Bey, Hasan Niyazi Bey, Şevket Bey, Lami Bey, Yako Say Bey, Yuvanaki Efendi, Mahmut Nedim Bey o zamanki Baro üyeleridir. Kendilerini mesleğe yaptıkları hizmetlerinden dolayı şükranla yad ediyorum.Bugün Adana Barosuna kayıtlı Avukat sayısı ise, 5100’ü geçmiş bulunmaktadır.

Bugün, Avukatlık mesleğinin çığ gibi sıkıntıları vardır. Açılan inanılmaz sayıdaki Hukuk Fakültelerinden mezun olanların büyük çoğunluğu Avukatlık yapmak zorundadır. Dolayısıyla, Avukat sayısı ülke ihtiyaçlarının kat be kat üstündedir. SAVUNMA yapmak gibi insanî anlamda kutsal bir görev ifa etmekle yükümlü meslek sahiplerinin, bugün içinde bulundukları durum, şartlar insanı cidden üzmekte ve gelecek hakkında karamsarlığa düşürmektedir.

Bu anlattıklarımı çok yakından bilen birisi olarak, daha fazla duygularımı, bildiklerimi, gördüklerimi katmamak için bu yazımda inanın büyük gayretler sarf ediyorum.

Avukatlık mesleğinin tek koruyucusu, kollayıcısı, savunucusu olan

Baro’nun yöneticilerine çok ama çok ciddi görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Avukatların da, bu sorumluluğu alacak olanları çok iyi incelemeleri, çok iyi araştırmaları gerektir.

Baro yöneticilerinin bu kadar önemli ve hayatî ölçüde görev ve sorumlulukları olduğuna göre, bu görev ve sorumlulukları üstlencek olanları seçmek ve belirlemek de Avukatların birincil ve hayatî görev ve sorumluluğu olmalıdır.

Yani;

Baro yöneticisi, tek konuya odaklanmalıdır: AVUKATLARIN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ. Diğer bir ifade ile bir takım ayrıksı ifadeler içeren bir gruplaşma olmamalıdır.

Baro yöneticisi, yıpranmamış isimlerden olmalıdır.

Baro yöneticisi, şaibeli, akçalı işlere bulaşmamış olmalıdır.

Baro yöneticisi, Avukatlık mesleğinin gereklerine göre yaşamayı sürdürmeyi göze almış, idealist bir AVUKAT olmalıdır.

Baro yöneticisi, bu yöneticiliği istismar edecek GELECEK PLANLARI ile ortaya çıkan kişilerden olmamalıdır.

Baro yöneticisi, özellikle genç Avukatların dertleri, sıkıntıları ile GERÇEKTEN ilgilenenen, yeni mesleğe girenlerle son derece yararlı ilişkiler kurabilen meslektaşlardan olmalıdır.

Daha bir takım özellikler de sayılabilir. Ancak, bu temel özellikler, 12-13 Aralık 2020’de Adana Baro seçiminde bütün Avukatların ellerinde tutmaları gereken bir meşale olmalıdır.

Avukatlık mesleğinin sıkıntılarının çözümüne en çok gayret sarf edecek olan Baro yöneticisini belirleyecekler de Avukatlardır.