BARO SEÇİMLERİ

21/06/2021 22:20 1343

Uzun bir süreden beri adeta yılan hikâyesine dönen Adana Baro Seçimleri eğer yeni bir engel çıkmazsa 11 Temmuzda yapılacak gibi görünüyor.

İstanbul ve Ankara dışında, tüm Baro olan illerde tek Baro olarak seçimler olacaktır.

Baro seçimleri konusuna girmeden önce 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ndan alıntıladığım bazı maddeleri yazarak, topluma Avukatlık mesleği ile ilgili biraz bilgi vermeyi uygun görüyorum.

- “Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest meslektir

- Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder

- Avukatlığın amacı; hukukî münasebetlerin düzenlenmesi, her türlü hukukî mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmî ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

    -    Avukat bu amaçla hukukî bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve           

          kişilerin yararlanmasına tahsis eder.

    -     Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile       

           Kamu İktisadî Teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta         

           şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde       

           yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak

           kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri

           incelemesine sunmakla yükümlüdür. “

Avukatlık Kanununun bu maddelerinden de anlaşıldığı gibi, Avukatlık mesleği, adaletin sağlanmasında en önemli unsurlardan biridir.

Durum böyle olunca, hem Avukatlık mesleğini icra edenlerin ve hem de tüm kamuoyunun bu mesleğin onurunu korumak ve devam ettirmek zorunluluğu vardır.

Bunun sağlanabilmesi için Avukatlık mesleğinin örgütü olan Baro yöneticileri dikkatli, titiz davranmalı ve attıkları her adımı sadece mesleğin onuru için atmalıdırlar. Ayrıca meslek sahiplerinin de bu mesleğin onurunu koruyacak şekilde davranmalarını takip etmelidirler.

Daha somut olarak şunu eklemeliyim ki; Baro yöneticileri bu konuda en çok dikkat etmesi gereken kişilerdir. Baro yöneticisi, her şeyden önce Avukatlık mesleğine göre düşünmeli, yaşamalı ve davranmalıdır. Baro yöneticisinin şaibeli işlere bulaşmaması ve şaibe oluşturabilecek en ufak bir yanlış işin içerisinde olmaması gerektir.

Baro yöneticilerinin bir siyasî, sosyal fikir sahibi olmaları elbette gayet olağan bir durumdur. Ancak, Baro, tüm Avukatların birliğidir. Baro’nun birincil görevi Avukatlık mesleğinin sıkıntıları, sorunları, açmazları ve bunların çözümleri ile ilgili olmalıdır.

Nasıl ki, ülke iktidarını ve yerel iktidarı seçimle kazananlardan tüm ülkeye ve yerele hizmet etmelerini bekliyorsak aynı durum Barolar için de gereklidir. Baro seçimini kazanan Yönetim, seçim bittiği andan itibaren tüm avukatların yönetimi gibi davranmalıdır.

Bugün Avukatlık mesleğinin çok ciddi sıkıntıları vardır.

Her şeyden önce Avukat sayısı, ihtiyacın çok üzerinde olmuştur. Çünkü ihtiyaçtan çok fazla Hukuk Fakültesi açılmıştır. Aslında, mesleğin sıkıntılarının belki de birinci nedeni budur.

Arabuluculuk diye bir yapı ortaya konmuştur, belki de yararlı bile olacaktır. Ancak henüz tam olarak oturtulamamıştır. Halbuki, bütün alt yapısı ile birlikte ortaya konmalı idi. Arabuluculuk, Avukatlığın savunma özelliğine engel oluşturacak bir şekle dönmemelidir.

Baro yönetim adayları, bu ve bunun gibi daha bir çok Avukatlık mesleği sıkıntılarına çare bulacak bir iddia ile seçimlere girmelidir. Bunun için de, yeni bir yapılanma ile hareket etmelidir. Seçimlerde, değişim isteği ile hareket edenler daha bir heyecan verirler. Özellikle, kalıplaşmış, kapalı kapılar ardında kalanlar değil, şeffaflığı ve açıklığı şart olarak ileri sürenler daha bir inandırıcı görünürler.

Adana Barosu, ülkemizin en eski Barolarından biridir. 1924 yılında eski harflerle yazılmış Adana Ticaret Rehberi adlı kitabı çevirmiştim. O Kitapta Adana Barosu ile ilgili bir bilgi de vardı. Baro mensupları tek tek tanıtılmıştı. Bu durum kamuoyunun Baro mesuplarına verdiği önemin göstergesidir.

Baro Başkanı ve Yöneticisi, kamuoyu önünde, Avukatlık mesleğini temsil edecek bir görüntüye sahip olmalıdır.

Avukat, kendi mesleğinin geleceği için en doğru seçimi yapmak zorunda olduğunun  bilinciyle hareket edecektir.

Ben öyle yapacağım.

Bir de kamuoyunun bilgilenmesi adına Avukatlık Kanununa göre Avukatlık ücreti ile ilgili önemli iki bilgi vermeyi uygun görüyorum.

1-Avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder.

2-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında bir vekâlet ücreti kararlaştırılamaz.