AZILI BİR TÜRK ve ATATÜRK DÜŞMANI

20/06/2019 22:29 741

 

Kadir Mısıroğlu…

Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Uğur Mumcu'nun kaleminden Kadir Mısıroğlu kimdir? Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, Atatürk düşmanlığı ile tanınan Kadir Mısıroğlu'nu yıllar önce Rabıta adlı kitabında anlatmıştı... Gazeteci Uğur Mumcu, 1993 yılında yayımlanan ‘Rabıta’ adlı kitabında, Mısıroğlu’nun Mustafa Kemal Atatürk aleyhine yalan ve hakaret içeren kitaplarla ne kadar büyük bir servet edindiğini ve ikamet ettiği Suudi Arabistan’ın desteğiyle bu paranın bir kısmını Avrupa’daki İslamcı örgütlere nasıl aktardığını şöyle anlatmış…

Benim aklım hep Dr. Rıza Nur’un anılarında…

Kim dağıtıyor bu kitabı? Ve neden bu kitap “İslâm Gençlik Teşkilâtı Berlin Sancağı” tarafından satılıyor? Avrupa Millî Görüş Teşkilâtları Genel Sekreteri AH Yüksel’e de aynı soruyu soruyorum: “Nerede satıldığını bilmiyorum, sizden duyuyorum, bizim teşkilât ile bir ilgileri yok” diyor. Israr ediyorum: “İslamcı Gençlik Teşkilâtı, sizlere yakın değil mi?” “Pek o kadar denetimimiz yok.. Organik bağımız da yok.” Peki, Haldun Algan’a soruyorum: “Kim dağıtıyor bu kitabı? Berlin Mevlânâ Camii Başkanı Mahmut Hoca anlatıyor: “Bizim cemaat bilmez bile Rıza Nur’un kim olduğunu… Okumaz bile…” “Okumaz ama satılıyor, kim satıyor, kim basıyor? Sonra sır çözülüyor… Kitap Suudî Arabistan’da basılıp, Avrupa’daki İslamcı örgütlere parasız dağıtılıyor. Amaç, İslamcı örgütlere gelir sağlamak. Dört cilt 60 mark. “Kaç tane geldi?” “Almanya’ya 30 bin tane geldi. 30 bini 60 markla çarptım:  1 milyon 800 bin mark.. Bir mark, bugün için resmi kur üzerinden ortalama 420 lira ise yapın hesabı. 756 milyon Türk Lirası. Yalnızca Dr. Rıza Nur’un kitabından Federal Almanya’da ki çeşitli İslamcı örgütlere sağlanan gelir 756 milyon lira. Atatürk’le ilgili kitap yalnızca bu değil.. Kısaca “Rabıta örgütü” diye anılan, merkezi Suudî Arabistan’da bulunan “Rabıtatül İslâm” adlı örgütün Ürdün’de bastırıp dağıttığı bir kitap daha var. Adı “Sanem Adam”  Yani , “Put Adam” Bu kitap da İslamcı örgütlere veriliyor. Bu kitabı da aradım, ancak bulamadım. Hollanda’nın Zaandam kenti Ayasofya Camii’nde karşılaştığımız “İslamcı Gençlik Cemiyeti” Başkanı Salih Yüksel, “Put Adam” kitabını okuduğunu söylüyor. Türkiye’de bir bakanın, Rabıta Örgütü’nün merkezine giderek bu kitabın dağıtımının durdurulmasını istediğini de biliyorum.Demek, Ürdün’de basılan kitap Hollanda’da ve Hollanda gibi Avrupa’nın, Türklerin yoğun olduğu kentlerinde dağıtılıyor. Peki bu işleri yürütenler kimler? Kimler aracı oluyor? Kim alıyor, kim satıyor bu kitapları? Kadir Mısıroğlu.. İslâm Federasyonu yöneticileri bu adı veriyorlar.. “O getiriyor, o dağıtıyor.” Kadir Mısıroğlu deyince bir dakika durup, eski bir dosyaya göz atmak gerekiyor. Orgeneral Türün ve Kadir Mısıroğlu. Dosya, Eskişehir Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 1973/5 karar sayılı dosyası. Sanık Kadir Mısıroğlu. Eyüp oğlu, 1933’de Saire’ den Akçaabat’ta doğma, hukuk fakültesi mezunu. Mısıroğlu, 1971 yılı başlarında İstanbul’da Milli Türk Talebe Birliği konferans salonunda Atatürk aleyhine yaptığı konuşma nedeniyle kovuşturuluyor. Devir, sıkıyönetim devridir, sıkıyönetim komutanı da Faik Türün’dür. Türün’ün emrindeki savcılık, Mısıroğlu’nun şu konuşmasında suç bulmaz ve 11.10.1971 gün ve 296/56 sayı ile kovuşturmaya yer olmadığı kararı verir: “Dini İslam’a mugayir hareketlerin emrinde kullanılan Mehmetçik sizin emrinizi ifa eder. Paşa olmasına rağmen Mustafa Kemal Paşa’nın oluşunu muhakeme eder aynı Mehmetçik. Hiç merak etmeyin bundan.” Faik Türün’ün emrindeki savcılık, Mısıroğlu’nun şu sözlerinde de suç öğesi bulamamıştır:

“İnkılâp dünya tarihinde bir defa azametle yapılmıştır. O da kâinatın fahr-i ebedîsinin, bâtılı mutlak bir hâkimiyete mahkûm ederek yaptığı inkılâptır. Yani İslâm inkılâbıdır. Ondan sonra bir daha inkılâp olmamıştır ve olmayacaktır. Eğer olacaksa, vaktiyle 1400 yıl evvel Büyük Peygamberimizin yaptığı inkılâbın devamı mahiyetinde ve onu muvaffakiyetsizliğe uğratmak için aramıza girmiş bulunan bir takım bâtıl molozların kaldırılması nev’inden ve yine inşallah bir defa yapılacaktır. İnkılâp bitti.

Yarın devam edeceğiz…