ATATÜRK’ÜN DEĞERİ

01/07/2021 19:56 216

 

Zaman zaman, medya da Atatürk karşıtlarının, akılla, mantıkla, vicdanla bağdaşmayan söylemlerini gördükçe, insan ister istemez, soyuna ihanet eden, ‘KEKLİK hikayesini hatırlıyor.

Malum, hayvanlar aleminde, soyunu tuzağa düşüren, soyuna ihanet eden bir hayvandır Keklik. Toplumlarda da Keklik yerini, insan alıyor. Yeryüzünde insan kadar vefasız, insan kadar hayırsız ve kıymet bilmeyen bir canlı yoktur. Oysa insanla hayvanı ayıran en temel iki özellik; düşünce ve konuşma, ifade edebilmedir.Düşünmek için bilmek, bilmek için öğrenmek, öğrenmek içinse, yaşamak, dinlemek, okumak, mukayese edebilmek, gerekir. Tabi ki okuyan toplumlar, iyiye, doğruya, daha çabuk ulaşır. Yanlış bilgilere ve hurafelere, dedikodulara kapılmazlar. Daha adil, daha hakkaniyetli ve daha objektif olurlar…Dolayısıyla, hem tarihini, hem de olayları, hadiseleri, daha bilinçli, daha doğru değerlendirirler. Ne yazık ki ülkemiz de, son yıllarda, gittikçe cüretini artıran, bir Atatürk söylemi görüyoruz. Ya sapkın bir ideolojinin esiri olarak, ya da konuya hakim olmadan, gerçekleri bilmeden, kulaktan dolma bilgilerle, düşünceler ifade edilmektedir. Şüphesiz ki iktidarın bu husustaki tepkisiz kalışı da, bu mihrakları cesaretlendiriyor. Artık, nasıl olsa iktidar ses çıkarmıyor, göz yumuyor diye medya da ve bir çok mahfilde, Atatürk karşıtlıklarını, açık açık ifade ediyorlar. Belirli sapkın düşüncelere sahip olan insanlar dışında, karşıt düşçünce ifade edenlerde, cehaletlerinden bu söylemleri dile getiriyorlar. Ne Atatürk’ü tanıyorlar, ne de Atatürk’ün Türk Milletini, tarihte yok olmaktan nasıl kurtardığını bilmiyorlar. Çünkü, okumuyorlar… Gerçeği öğrenmiyorlar…

Ülkemiz de olup bitenler bir tarafa, dünya Atatürk’ü bizden daha iyi tanıyor. Daha iyi biliyor.

İşte buna dünya dan bir örnek:

1976 yılın da UNESCO, üyelerine bir öneri ile gelir.
Öneri paketin de ki bir cümleyi, sizlere okumak istiyorum.
Diyor ki; " Bu gün UNESCO'nun üzerin de çalıştığı bütün projelerin isim babası Mustafa Kemal'dir. "
Peki Öneri nedir
?
Öneri ise,;Atatürk'ü, doğumunun yüzüncü yılında, UNESCO'nun 152 ülke devletlerinin ayni anda kutlaması önerisidir.
Birden İsveç delegesi ayağa kalkar ve şöyle der;
"Ne yani, dünyada bu kadar devlet adamı var. Hepsinin de doğum gününü böyle kutlayacak mıyız
?
O esnada, Rus delegesi ayağa fırlayarak, yumruğunu masaya vurur ve 152 ülke delegelerine aynen şunları söyler;
"Genç delege arkadaşıma, hatırlatmak isterim ki, ATATÜRK, öyle herhangi bir dünya lideri değildir. Bırakın onu yıl da bir anmayı, tüm ülkeler, her problemin de çare olarak onu anmalı, onu aramalı."
Sonra ne mi olur
?UNESCO tarihin de ilk kez, hiç negatif ve hiç çekimser oy kullanılmaksızın, 152 ülke, tam oy birliği ile bu metni imzalar.
Hani İsveç delegesi, "ne yani" demişti ya;
O İsveç delegesi bu imzanın atıldığı gün, mikrofona gelir ve aynen şunları söyler :
"Ben ATATÜRK'ü inceledim. Bütün ülkelerden özür diliyor ve ilk imzayı ben atıyorum."
İşte o muhteşem belge diyor ki :
ATATÜRK KİMDİR
?
ATATÜRK;
▪ULUSLARARASI ANLAYIŞ, İŞBİRLİĞİ ve BARIŞ YOLUN DA ÇABA GÖSTERMİŞ ÜSTÜN BİR KİŞİ.
▪OLAĞANÜSTÜ DEVRİMLER GERÇEKLEŞTİRMİŞ BİR DEVRİMCİ.
▪SÖMÜRGECİLİK VE YAYILMACILIĞA KARŞI SAVAŞAN İLK ÖNDER.
*İNSAN HAKLARINA SAYGILI, DÜNYA BARIŞININ ÖNCÜSÜ.
*BÜTÜN YAŞAMI BOYUNCA, İNSANLAR ARASIN DA RENK, DİL, DİN, IRK AYIRIMI GÖZETMEYEN,EŞSİZ DEVLET ADAMI.
▪TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSUDUR.
Bir filozof der ki "Bir ülke için kıstas aradığınız zaman, o ülkenin en büyük liderini gözden geçirin."
Şu anda kıstas arayan ülkelere sanıyorum bundan daha iyi bir metin gösteremeyiz.
Bu metin ki, 152 ülke tarafından, tam oy birliği ile imzalanmıştır.

SON SÖZ:’’GİTTİĞİN YOLA İNANDIYSAN, ATTIĞIN ADIMLARDAN KORKMA’’