ASGARİ ÜCRET BELİRLENİRKEN

07/12/2021 19:48 758

 

Her yılın aralık ayı ile birlikte asgari ücret görüşmeleri başlar. Görüşmeler, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda, işverenler sendikası olan TİSK ile işçileri temsilen Türk İş’in katılımıyla yaklaşık bir ay sürer. Asgari ücretin belirlenmesinde taraflar anlaşır ise belirlenen tutar ertesi yılın ocak ayı ile birlikte yürürlüğe konulur. Anlaşma sağlanamaz ise belirleyici olarak adı geçen Bakanlık devreye girer, rakamı saptar ve ertesi yılın ocak ayında uygulanmasını sağlar.

Hemen belirtelim ki yukarıda izah edildiği şekliyle asgari ücretin belirlenmesi, hakkaniyete uygun değildir. Doğal yapısı gereği işveren karşısında zayıf olan işçi kesimi, pazarlık masasında da yalnızlığa itilmektedir. İşveren ve devlet pazarlığı yokuşa sürdüğünde, sonuç itibariyle kendi istediklerinin olacağını bilirler. Böyle bir pazarlıkta işçinin istediğini alma şansı yoktur. Devletin ve işverenin verdiği ile işçi kesimi yetinmek zorunda kalmaktadır.

Yıllardır izah edildiği şekilde belirlenen asgari ücret bu günlerde insanca yaşamayı temin etmekten uzak kalmıştır. 2021 yılında uygulanan asgari ücret tutarı olan 2.825 TL, yükselen döviz kurları ve ardından artan enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı karşısında her geçen gün erimektedir. 213 Amerikan Doları veya 188 Avro düzeyine inen asgari ücret, Türk İş’in hesapladığı dört kişilik bir ailenin bir aylık gıda harcaması olan 2.830 TL.nı ancak karşılar hale gelmiştir.

Siyasi iktidarın bu gerçeği kabul ederek, içinde bulunduğumuz aralık ayında, asgari ücreti insan onuruna yakışır bir düzeye yükselteceğini taahhüt etmesi sevindiricidir. Konuyla ilgili Bakanın görüşmeleri bir aylık süreye yaymayacaklarını, en kısa sürede çalışanlara müjde vereceklerini, yine, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemesi umutları artırmaktadır.

Bu konudaki şahsi fikrime gelince; mevcut tutarın en az devletin kendi aldığı vergi, resim, harçlara 2022 yılında uygulayacağı artış oranı olan % 36,2’nin tatbik edilerek net 3.850 TL düzeyine yükseltilmesi, asgari ücretin temel ücret gibi uygulanmasının önüne geçilmesi, nitelikli emeğe daha yüksek ücretin sağlanması gerekmektedir. İşveren kesiminin mağdur edilmesi, yapılacak artışın uygulanmasını tehlikeye sokacağından, işverene vergi ve sosyal güvenlik primi gibi konularda teşvikler getirilmesi kaçınılmaz görülmektedir. Asıl kalıcı çözümün ekonomimizin “katma değeri yüksek” ileri teknoloji ürünleri olan otomotiv, ilaç, bilgisayar, cep telefonu, uçak, robot, yapay zeka, yazılım benzeri ürünleri üretir hale getirilmesinden geçtiğini bir kez daha hatırlatarak yazımı noktalıyorum.

Saygılarımla,