Ağzındaki baklayı çıkar

01/11/2022 22:22 253

Bir Türk büyüğümüz şecaat  arz etmiş.

-Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir.

***

Değerli büyüğümüz, Fransız Devrimi’ni ya okumamış ya da şamata yapmak istiyor !

Fransızlar acaba devrimden önce başka bir dil mi kullanıyorlardı ?

MAO’nun devrimi acaba Zellanda’da mı olmuştur ?

Çaldıran Muharebesi, Osmanlı padişahı I. Selim ile Safevi hükümdarı Şah İsmail arasında 23 Ağustos 1514'te, günümüzde İran sınırları içinde yer alan Maku şehri yakınlarındaki Çaldıran Ovası'nda yapılan meydan muharebesidir. Muharebe, Osmanlı Devleti'nin kesin zaferiyle sonuçlanmıştır.

Savefi  hükümdarı zamanında konuşma Farisi, yazışmalar Türkçe idi diyen tarihçiler yalan mı yazıyordu?

Osmanlı konuşmada Türkçe, yazışmalarda başka dil kullanıyordu.

Aseletlu, necabetlu, fehametlu, atufetlu, semhatlu, izzetli, fütüvetlu beyimize bunların açıklamasını sorsak ne cevap verir ?

Eğer, Türkiye Cumhuriyetinin devrimlerini beğenmiyorsan, neden TBMM’de bulunuyorsun ?

Neden özlemini çektiğin dili değil de Türkçe konuşuyorsun ?

Neden kravat takıyorsun, ceket giyiyorsun ?

-Sözlerim çarpıtıldı, diyorsun.

Kişi karşısındakini, kendisi gibi bilirmiş.

-Türk dilini, yazılı ürünler vermeye başladığı Orhun Türkçesinden başlayarak üç döneme ayırmıştır. Yani Orhun Türkçesi ilk dönemin başlangıç yazı dili olmuştur. Bu iki araştırmacının çalışmalarında Eski Türkçe adı verilen dönemin içinde yer alan bir Türk yazı dili de Uygur Türkçesidir.

-Ethnologue'a göre Türkçe, yaklaşık 100 milyona yakın konuşanı ile dünyada en çok konuşulan 16.dildir. Türkçe Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs'ta ulusal resmî dil statüsüne sahiptir.

Türkçe, Azerice, Türkmence, Kazakça, Kırgızca ve Özbekçe, ülkelerinin ulusal dilidir. Bunun yanında bazı özerk Türk cumhuriyetlerinde ve Türk bölgelerinde resmî dil olarak geçenler vardır: Çuvaşça, Kumıkça, Karaçay-Balkarca, Tatarca, Başkurtça, Yakutça, Hakasça, Tuvaca, Altayca ve Çin'de Uygurca.

-Türkçe toplam 6 gruba ayrılıyor ve bu 6 grup içinde 39 dil bulunuyor. Haluk Akalın, Türkiye Türkçesinin 12 milyon kilometrekarelik bir alanda çeşitli kollarıyla, lehçeleriyle, şiveleriyle kullanılmakta olan Türk Dili ailesinin en büyük kolu olduğunu belirtiyor.

***

Tarzan zorda !

Kaşımak, gereken yerleri kaşımak, kimseye yarar vermez. Tırnaklar uzunsa, iz bırakır.

Fakat eksi ayları kırpıp, kırpıp ay yapmıyorlar.

İletişim çağındayız, bilgi bir tık yakınında.

Yemiyor, halk iletişimi az buçuk yakaladı.

Bir yerlere göz kırpmaksa amacın, mecra değişti.

Devrimleri okumak istersen, sayın büyüğüm başka devrimlerde var ilmini yükseltecek.

Önemli devrimler arasında Amerikan Devrimi (1775–1783), Fransız Devrimi (1789–1799), Haiti Devrimi (1791–1804), Güney Amerika Bağımsızlık Savaşları (1808-1826), 1848 Devrimleri, Rus Devrimi (1917), Türk Devrimi (1919-1923), Çin Devrimi (1940'lar), Küba Devrimi (1959), İran Devrimi (1979)

***

Bilhassa, İran Devrimi iyi oku.

Tarih kitapları eskileri belki yanlış aktarabilir.

İran’da Molla Devrimi 43 yıl önce oldu, daha taze !

İran günümüzde ne alemde izlesen iyi olur.

Asaletlu (soylu) beyim.

Necabetlu  (soyu, sopu temiz) büyüğüm.

İzzetlu (değerli onurlu) beyzadem.

Fütüvvetlu (mert,yiğit) siyasim.

Ağzındaki baklayı çiğnemeyi bırak. Özlemeni Türkçe söyle de bizde anlayalım.