Adana’yı da bir tek imza ile terk ettiler

12/09/2022 18:32 595

 

Mustafa Kemal, hani futbol maçı düzenleyip, ordu komutanlarını bir çadırda toplayarak “Kurt Kapanı” taktiğini anlatmıştı ya.

Paşaların ve kurmay heyetinin tamamı itiraz etmişti.

Mustafa Kemalin de hocalığını yapan Yakup Şevki Paşa; (Altta geniş bilgisi var)

“Çok riskli bir plan. Eğe başaramazsak, tarih ve millet karşısında hesap veremeyiz, bir yıldır elde ettiklerimizi de kaybederiz… Bizi asarlar” deyince, Mustafa Kemal:

“Bütün sorumluluk bana ait, asarlarsa beni assınlar” dedi.

İngiliz harp uzmanları bu Yunan hattı için “Türkler bu hattı 6 ayda geçerse 6 günde geçmiş saysınlar” demiştir.

Bizim meczuplarımız da “kendiliklerinden gittiler, bir kurşun dahi atılmadı” gibi saçma sapan laflar etmişlerdir.

Sizce; bu taarruz olmasaydı Yunan kendiliğinden gider miydi?

 Bu zafer olmasaydı, İngiliz, Fransız ve İtalyan seninle Mudanya da masaya oturur muydu?

Evet; bir tek kurşun atılmadan alınan yer var.

Bütün Dünya’nın göz diktiği İstanbul’u, koskoca Trakya’yı, İnönü’nün dehası sayesinde, bir tek kurşun atmadan aldık.

İngilizler de bir kurşun atmadan, bir imza ile İstanbul’a girmişlerdir.

Aynı şekilde Mustafa Kemal’in dediği gibi, bir imza ile geldikleri gibi gittiler.

Büyüklerimiz iyi bilirler; Fransızlar da bir imza ile Adana’yı terk etmediler mi?

***

Yakup Şevki Paşa;

Yakup Şevki Subaşı (1876, Harput - 20 Aralık 1939), Türk asker. Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı'nda görev aldı.

Gençliği[ Sırasıyla Elaziz Askerî Rüştiyesi, Erzurum Askerî İdadisi'nden mezun oldu. 17 Ağustos 1896 tarihinde Mekteb-i Harbiye'yi bitirdi. 17 Ocak 1900 tarihinde Mekteb-i Erkân-ı Harbiye'den kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Balkan Savaşları

4 Şubat 1913 tarihinde Çatalca Ordusu Topçu Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak atandı.

I Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi

31 Ağustos 1915 tarihinde Anafartalar Grup Komutanı olan Mustafa Kemal Bey'in yerine 19. Tümen Komutanlığı görevine atandı.

Galiçya Cephesi

21 Ekim 1915 tarihinde 15. Kolordu Komutan Vekili olarak atandı.

15. Kolordu'nun Galiçya'ya gönderilmesi üzerine 18 Mart 1916 tarihinde bu göreve asaleten atandı

Kafkasya Cephesi

18 Kasım 1916 tarihinde 14. Kolordu Komutanlığı, 10 Ağustos 1917 tarihinde yeniden düzenlenen 3. Ordu komutası altındaki 2. Kafkas Kolordu Komutanlığı görevlerine atandı. 11 Ekim 1917 tarihinde de 2. Ordu Komutan Vekili olarak atandı. Kars'ın Ruslardan geri alındığı harekâtı yönetti. 7 Haziran 1918 tarihinde kurulan Şark Ordular Grubu komutası altındaki 9. Ordu'nun komutanlığına atandı.

16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesinden iki gün sonra İngiliz İşgal Kuvvetleri tarafından tutuklandı. 13 Temmuz 1920 tarihinde Malta'ya sürüldü.

Kurtuluş Savaşı

Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra İngilizlerle yapılan esir değişiminden sonra 31 Ekim 1921 tarihinde Ankara'ya gelerek Türk Kurtuluş Savaşı'na katıldı. 18 Kasım 1921 tarihinde Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından 2. Ordu Komutanlığı'na atandı. Dumlupınar Meydan Muharebesi sonrası 31 Ağustos 1922 tarihinde Ferik rütbesine terfi etti. 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'in kurtuluşunun ardından komutasındaki 2. Ordu ile beraber Çanakkale Boğazı'nda bulunan İngiliz kuvvetlerinin kuşatılması harekâtını yürüttü.