Adana Sanayisi ve Yerel Yönetimler

26/12/2019 23:03 16780

Adana interland olarak Mersin, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan, yaklaşık 6.5 milyon insana ev sahipliği yapan ve Dünya’nın en verimli 3 ovasından biri olan Çukurova'nın merkezinde yer almaktadır.

Eskilerin deyimiyle “taşı eksen yetişir” denilen bu topraklar tarihten bu güne birçok medeniyete ev sahipliği yapmış; ülkemiz sanayisinin de ilk gelişen bölgelerinden biri olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana tırımı ve tarıma dayalı sanayisi ile adeta ülkeyi ekonomik olarak sırtlamıştır. Sanayi ve ticaretin birbirlerini tamamlayan faaliyet kolları olması nedeniyle, Adana ticareti sanayiye paralel gelişme göstermiştir. Yüzyıllardır doğuyu batıya bağlayan önemli ticaret yollarının üzerinde olması Adana'nın bir ticaret merkezi olmasını sağlamıştır. Adana'da imalat sanayi faaliyetleri tarımsal faaliyetlere özelikle pamuğa dayalı olarak gerçekleşmiştir. Doğal olarak ticarette bu sektörlerle olmuştur. 1970'li yıllarda Adana'da imalat sanayinde pamuğa dayalı üretim dışında, gıda, hazır giyim, kimya, orman ürünleri sanayisinde faaliyetlere de başlanmış, 1980'li yıllar üretiminde tam bir çeşitlilik sağlanmıştır.

Ancak ilerleyen yıllarda bazı etkenlerden ötürü tarımda, sanayinde gerilemiştir. Dün Adana’ya gıpta ile bakan iller ihracat rakamlarında Adana’nın üstüne çıkmıştır. Sanayinin ve tarımın gerilemesinde 3 neden ön plana çıkmıştır. Bunların ilki merkezi yönetim politikalarının dayattığı teşvik kanunudur. Çevre iller teşvik alırken Adana’ya teşvik verilmemesi fabrikaların ilimizden sökülüp başka illere gitmesine neden olmuştur. Çevre iller Adana’yı ekonomik olarak geçerken Adana’da gerileme başlamıştır.

Adana’nın sanayisinin duraklamasında görünen en önemli faktörlerin ikincisi ise gelişen teknoloji ile birlikte çağın ihtiyaçları doğrultusunda sektör değişikliğinin yapılamaması.

Bir diğer ve en önemlisi ise geçmişte yerel yönetimlerinin sanayicilere yaklaşımı olarak görünmektedir. Bugün burada geçmişi eleştirecek değiliz ancak geçmişe bakarak geleceğimizi dizayn edebiliriz. 5 Ocak Gazetesinin geleneksel kahvaltısında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar’ı ağırladık birçok konunun ele alındığı beyin fırtınası oldukça verimli geçti.

Son günlerde ülkenin ve Adana’nın önemli gündem maddesi 1987 yılından buyana Adana’da faaliyet gösteren TEMSA otobüs fabrikasının yaşadığı zor günler ve bu zor günlerin atlatılması için Adanalının kenetlenmesi. TEMSA Adana sanayisi için çok önemli bir fabrika…. Adana’nın yaptığı ihracatın yüzde 15’ini tek başına yapan şirket, büyük fabrikaların kapanması ile birlikte Adana’da kalan son kale! Ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her Fabrika Bir Kaledir” sözünden hareketle bu kaleye sahip çıkılması şarttır. Adana’nın şehremini olarak Zeydan Karalar’da fabrika işçilerini ziyaret ederek desteklerini iletmişti. Başkan Karalar, bununla da kalmayarak fabrikanın bir önceki sahibi olan Sabancı ailesinin başı Güler Sabancı ile de İstanbul’da bir görüşme kaydetti. Verimli geçen bu görüşmede başkan Karalar’a ailenin Adana için Adana’nın da aile için önemine değinerek şehrimize yapılacak yatırımların devam etmesi isteğini de dile getirmiş. Bu gün Adana’dan giden büyük aileler tekrar Adana’ya dönmese bile yatırımlarının bir kısmının Adana’ya çekilmesi şehir için gerçekten çok önemli. Bir dönem herekse iş, aş veren kent maalesef ki işsizlikte ilk sırada. Bu anlamda Adana Şehremini Zeydan Karalar üzerine düşeni yapabilmek adına çizmelerini giyerek kolları sıvadı. Herkesin burada Başkan Karalar’a destek vermesi lazım çünkü YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR