ACIYI BAL EYLEMEK

15/10/2020 20:59 1523

Bak su bebelerin güzelliğine

Kaşı destan

Gözü destan

Elleri kan içinde

Döviz kuruna bakar gibi değil,

Kanal İstanbul çevresindeki arazilere bakar gibi de değil

Bir ana şefkatiyle, evlat acısını yaşamış baba vicdanıyla

Hapisteki babasının yolunu gözler gibi bakabilsen

Kör olasın demiyorum

Kör olma da

Gör beni

Hatay’da yakılan ormanları,

 Ucuz ekmek kuyruğundaki emeklileri,

Tablet bekleyen, internete erişemeyen, okula gidemeyen çocukları,

İş-Kur kapısında bekleyen üniversite mezunu gençleri,

Hak aramak için yürüdüğünde coplanan maden işçilerini gör

Damda birlikte yatmışız

Öküzü hoşça tutmuşuz

Koyun değil şu dağlarda

Sanki kendimizi gütmüşüz

Hor baktık mı karıncaya

Kırdık mı kanadını serçenin

Vurduk karacanın yavrulusunu

Ya! nasıl kıyarız insana

Hem de nasıl kıydılar.

Okuyana kıydılar, yazana kıydılar, düşünene kıydılar

Sorgusuz sualsiz yatırdılar binlerce insanı zindanlarda

Gözlerde yaş kalmadı ağlamaktan, yüreğimiz taş oldu acıdan. Hiç de bala benzemiyor bu acı, zehir zemberek, Kovid den beter

Sen olmazsan öldürmek ne

Çürümek ne zindanlarda

Özlem ne ayrılık ne

Yokluk ne yoksulluk ne

İlenmek ne dilenmek ne

İssiz güçsüz dolanmak ne

Gün gün ile barışmalı

Kardeş kardeş duruşmalı

Koklaşmalı söyleşmeli

Korka korka yasamak ne

Kahrolasın demiyorum/ kahrolma da/ gör beni

Görmek için bakman lazım.

Oysa sen maden çıkarılacak arazilere bakıyorsun

Kanadık toprak olduk/ çekildik bayrak olduk

Döküldük yaprak olduk/ geldik bugüne

Ekmeği bol eyledik/acıyı bal eyledik

Sıratı yol eyledik/geldik bugüne

Ekilir ekin geliriz/ ezilir un geliriz

Bir gider bin geliriz/ Beni vurmak kurtuluş mu

Kör olasın demiyorum/ kör olma da

Gör beni

Aslında bir anlamda sözün bittiği yerdeyiz.

Savurganlığın bu denli ayyuka çıktığı bir dönemde “Sabır“tavsiye ediliyorsa evine ekmek götürmeyen insanlara ve yine acısa da yüreğin, “sen acıyı bal eyle” denebiliyorsa, söylenecek bir şey yok artık.

Genç yaşta yitirdiğimiz, haksızlığa, zulme başkaldırının simge ismi Hasan Hüseyin Korkmazgil’i saygıyla anıyorum.

İyi ki sen görmedin bu günleri!