40 SAYISI

20/07/2019 04:04 1439

                                    

      Eski Mısır ‘da , Babil’de , Çin’de , Hindistan’da ve uygarlığın olduğu her ülkede, sayıların gizli anlamlar taşıdığına , sayıların mistik bir yanı olduğuna inanılmıştır.  O kadar ki, bazı düşünür ve filozoflar, evrendeki her şey sayılarla ifade edilebilir demişlerdir.

            Matematikçi ve filozof Pisagor , bütün beşeri bilgiler sayılara dayalıdır. Tanrı bile bir sayıdır demiş.

            10 sayısı , Pisagor’a göre, kutsaldır , tek Tanrının , bütünlüğünün ve mükemmelliğinin simgesidir. Öte yandan , 0’ı her şeyin başlangıcı ve ilk nedeni olan Tanrı ,  diye yorumlayanlar da var.

            Nedense kutsal olan bütün sayılar ,  tek sayılar , çiftler değil.

            Çeşitli inanç sistemlerinde , matematikte , edebiyatta , tasavvufta , astronomi ve astrolojide 40 sayısı kutsal , tılsımlı ve uğurlu.

            Nuh tufanı , 40 gün sürmüş. Tufandan sonra normal yaşama dönüşte,  40 günde olmuş.

            Hz. Muhammed’e peygamberlik çağrısının gelişi,  40 yaşında iken.

            Hz. Muhammed’e ilk bağlananların sayısı da 40 kişi.

            Hz. İsa , çölde 40 gün – 40 gece çile çekmiş.

            Buda , ıhlamur ağacı altında 40 gün tefekküre dalmış.

            40 haramiler , efsaneleşmiş masal kahramanları.

            Kırkikindi yağmurları,  Anadolu’nun bazı yerlerinde, bahar aylarında, ikindi vakti yağan yağmurlar.

            Müslümanlıkta , sahip olunan malın 40 ta birini vermenin adı zekat.

            Dede Korkut Masallarında ve Manas Destanlarında 40 kız ve 40 yiğit .

            40 dereden su getirmek.

            40ında  sonra saz çalmak, 40ından sonra azmak , 40ından sonra azanı mezar paklar.

            40 gün , 40 gece düğün   -  40 bin türlü bahane bulmak   -  40 katır mı 40 satır mı?  -  40 yılın başı -  40 yılda bir   -  40 yıllık kahvenin hatırı vardır  - 40 anahtar sahibi.

40 kapının ipini çekmek. 40 evin kedisi   -  40 yıllık dost    - 40 ‘ı çıkmak   -  40’ı karışmak  -   kılı 40 yarmak   -   40. Günde kırklamak. (bebek hamamı)-  40 yıllık Yani olur mu Kani   - 40 parasız kalmak   - 40 fırın ekmek ye    -  Bektaşilikte 40 kollu şamdan   

            Bazı bölgelerde yazın ve yağmurun 40 gün süreceği , yemişlerin 40 günde olgunlaşacağı inancı.

            Kur’an da insanların 40 yaşında olgunlaşacağının yazması.

            Mehdi’nin kıyametten 40 gün sonra ortaya çıkacağı ve yer yüzünde 40 gün kalacağı.

            40 sayısı ile ilgili o kadar çok söz var ki . ben anca bu kadarını bulabildim. Ama nazar değmesin diye,  neden 41 kere maşallah denir , onu bilmiyorum.