20 Nisan Hz. Muhammed’in doğum günü

06/05/2019 21:37 1380

20  Nisan, son din olan İslam’ın peygamberi, son peygamberi olan Hz. Muhammed’in doğum günü. 1448 yıl evvel 20 Nisan 571’de Mekke’de doğmuş Hz. Muhammed. Babası Kureyş Kabilesinden Abdullah, annesi de Amine. Küçük yaşlarda önce babasını, sonra da annesini yitirmiş. Onu süt nineler beslemiş. Ona bakan babasının babası Abdülmuttalip ölünce, bu kez onu Ebu Talip büyütmüş.

Mehmet Akif Ersoy Hz.Muhammed’in doğuşunu şöyle anlatıyor:

On dört asır evvel, yine bir böyle geceydi,

Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!

Lâkin o ne hüsrandı ki: Hissetmedi gözler;

Kaç bin senedir, halbuki, bekleşmedelerdi!

Nerden görecekler? Göremezlerdi tabî'î:

Bir kere, zuhûr ettiği çöl en sapa yerdi;

595 yılında 24 yaşındayken, ticaret kervanını yönettiği zengin bir kadın olan Hatice ile evlendi.

40 yaşına geldiğinde, Cebrail isimli melek aracılığıyla kendisine Allah’tan ilk vahiy geldi. Bu vahiy gelme olayı, 23 yıl sürdü. Böylece 114 sure 6236 ayet içeren Kur’an nazil oldu.

Kur’an indikten sonra, Hz.Muhammed bu yeni dine önce çevresindekileri davet etti. Putlara tapmamın günah olduğunu da söyledi. Hz.Muhammed’in çalışmaları, Mekke’deki bazı kişilerin işine gelmedi ve baskılarını arttırdılar. Bunun üzerine Hz. Muhammed, kendisine inanlarla beraber Medine’ye hicret etti. Ömrü mücadelelerle, savaşlarla geçti ve sonunda kazanarak İslam dinini oturttu ve bir de devlet kurdu.

Kur’an, Hz.Muhammed’i insanlığa örnek ve model bir insan olarak tanıtır. Onu “Sen gerçekten yüce bir ahlak sahibisin diye över”

Hz.Muhammed yaşayan bir Kur’andır. O Kur’anı, yaşamımın bir parçası yapmış, ruhunu, davranışlarını Kur’ana uygun bir biçimde şekillendirmiştir.

Hz. Ali’nin dediği gibi Hz.Muhammed’in ahlakı Kur’andı. Yaşamımın her alanında Kur’anı kendisine bir rehber, bir kılavuz yapmıştı.

20.yüzyılın en büyük devlet adamı seçilen Atatürk’ün gece sofraları, akademik sofralardı. Böyle bir sofrada Atatürk, dünyadaki en büyük insan kim diye sorar. Aldığı cevapları beğenmez ve sonunda bu kişinin Hz.Muhammed olduğunu açıklar. Şunları da ekler: “Ölümünden 1400 yıl geçtiği halde, günde 5 vakit namazda Allah’tan sonra adı geçen, sadece Hz.Muhammed’dir”

Bir dinden bir devlet kuran, komutanlık yeteneği olan Hz.Muhammed’i, Ulu Önderimiz beğenir ve taktir edermiş. Azla yetinen sade-basit bir hayat yaşayan, mütevazı bir lider. Kimseyi zulmetmeyen, affedici, hoşgörülü adil bir yüce.

632’de 61 yaşındayken Medine’de ölen Peygamberimiz, ölmeden bir süre önce yaptığı veda hutbesinde, İslam’ın ana ilklerini hatırlatmış, önemli nasihatlerde bulunmuştur.

İslam dini ve bizler ona çok şey borçluyuz..