19 Mayıs

19/05/2022 23:46 881

 

103 yıl evvel bugün Atatürk ve arkadaşları pusulası bozuk Samsun vapuru ile bata çıka Samsun’a varmışlardı. Atatürk’ün amacı vatanı kurtarmaktı. Bunun için de yetki almıştı, yalnız bu yetki vatanı kurtarmak için değil Rum çetecilerle savaşmaktı. Ayrıca Atatürk’e Vahdettin inkar edilse de bir miktar para vermiştir.

Atatürk’ün niyeti anlaşılınca İngilizler onu görevden aldırttılar hatta idama mahkum ettirdiler. Erzurum’da ki teslim olmamış ordunun başında bulunan Kazım Karabekir Atatürk’e selam vererek emrinizdeyim dedi ve liderliği çok yetenekli olan Atatürk’e bıraktı.

Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gün ne yazık ki Yunanlılar da İzmir’e çıkmışlardı. Türk gazeteci Hasan Tahsin Yunanlı bayraktarını öldürmüş, kendisi de açılan ateş sonucu şehit olmuştur.

Atatürk’ün Samsuna çıktığında düşünceleri şöyle özetlenebilir. Elinde hiçbir maddi kuvvet olmayan, yalnız Türk milletinin soyluluğundan, güvenilirliğinden doğan ve vicdanını dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte bu ulusal kuvvetle, Türk milletine güvenerek başladı.

Atatürk, düşmanlarımızın parçalamak istedikleri vatanı kurtarmak için silaha sarılarak savaşa atılan memleket evlatlarını bir araya toplamış, büyük ve kahraman Türk milletinin esir yaşayamayacağını bütün cihana haykırmıştı. Sonunda sözünü yerine getirmiş, Türk orduları zafere ulaşmış, düşmanı deniz dökmüş, özgür ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurmuştur.

Bu arada birçok yerde kongre toplanmış, örneğin Sivas, Erzurum ve birçok savaş kazanılmıştır. Ruslarında cihan harbinden çekilmeleri sonucu Türklere yardımları olmuş, Karabekir’in Ermenileri yenmesinden sonra da batıda ki ordular güçlenmiştir. Sakarya’da ve Dumlupınar’da meydan muharebelerini kazanan ordularımız Yunanlıları İzmir’de deniz dökmüş, Mudanya ateşkesi imzalanmış ve Lozan’da Türk devleti tanınmıştır. Şimdi 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı olarak kutlanmakta, Bayramımız kutlu olsun.