CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI

CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Cerrahi El Aletleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İh...

CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI

ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Cerrahi El Aletleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/499151

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Köprülü Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 01230 YÜREĞİR/ADANA

c) Telefon ve faks numarası

:

(322) 344 03 03 dahili 1251 - 1256 - (322) 344 16 60

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Cerrahi El Aletleri Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

10 Kısım Cerrahi El Aletleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yüklenici uhdesinde kalan kalemleri Adana Karşıyaka Devlet Hastanesine (Yeni Açılacak Olan Hastaneye) veya Adana İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği yere teslim edecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici uhdesinde kalan kısımları sözleşme imzalanmasına müteakip 60 gün içinde Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi ilgili birimine / deposuna teslim edecek, veya İl Sağlık Müdürlüğümüzün belirleyeceği yere teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.05.2024 - 15:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Adana İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge

Adı

İhale/

Kısım/

Kısımlar

Açıklama

Ortak

Girişimlerde

Satış

Merkezi

Yetki

belgesi

İhale

Bazında

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2021/1 Nolu Genelgenin Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Başlığı altında yeralan 3.7. Maddesine istinaden, istekli firmalar Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında; Satış Merkezi Yetki belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

Tüm ortakların

sunması

gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Belge Adı

İhale/Kısım/

Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

İthalatçı/Üretici veya istekli firma adına düzenlenmiş TSE 13011 Cerrahi

aletler için kurallar

standartlarına uygunluğunu gösterir TSE Hizmet

Yeri Yeterlilik Belgesi

İhale Bazında

İthalatçı/Üretici veya istekli firma

adına düzenlenmiş TSE 13011

Cerrahi aletler için kurallar

standartlarına uygunluğunu gösterir TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini Yeterlik Bilgileri Tablosu içerisinde yer alan Yeterlilik kısmında

ve/veya Diğer Belgeler kısmında

beyan edecektir.

Tüm ortakların sunması

gerekmektedir.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Belge Adı

İhale/Kısım/

Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

ÜTS kayıt bildirimleri yapılmış olan ürünler için UTS numaralarını gösteren liste

İhale Bazında

İstekliler ihale tarihi itibariyle, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri

kapsamında, teklif ettikleri

tıbbi cihaz kaydına esas olan

ürünlerin ÜTS kayıt bildirimleri

yapılmış olan ürünler için

UTS numaralarını gösteren

listeyi Yeterlik Bilgileri Tablosu içerisinde yer alan Yeterlilik kısmında ve/veya Diğer

Belgeler kısmında beyan

edilecektir.

Tek ortağın

sunması

yeterlidir.

ÜTS Kapsamında olmayan ürünler için söz konusu ürünleri teklif eden istekli ürünleri satmaya yetkili

olduğuna dair üretici/

ithalatçı/yetkili satıcı

belgelerinden uygun olanı

İhale Bazında

ÜTS Kapsamında olmayan

ürünler için söz konusu ürünleri teklif eden istekli ürünleri

satmaya yetkili olduğuna dair üretici/ithalatçı/yetkili satıcı

belgelerinden uygun olanını

Yeterlik Bilgileri Tablosu içerisinde yer alan Yeterlilik kısmında ve/veya Diğer Belgeler

kısmında beyan edilecektir.

Tek ortağın

sunması

yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Belge Adı

İhale/Kısım/

Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Katalog

İhale Bazında

İstekli teknik açıklamalarını yaparken verecekleri ekli kataloglar ve teknik dokümanlarda tarif ettikleri ve açıkladıkları hususları net bir şekilde işaretleyerek ilgili cevabın

şartnamedeki numarasını kataloglar-dokümanlar üzerinde belirteceklerdir. Anılan

belgeler Yeterlik Bilgileri Tablosu içerisinde yer alan Yeterlik kısmında ve/veya Diğer

Belgeler kısmında beyan edilecek ve idaremizce beyan edilen dokümanlar yükleniciden

mevzuat çerçevesinde idaremize sunulması

istenecektir.

Tek ortağın

sunması

yeterlidir.

Teknik Şartnameye Cevap ve Ürün Bilgi

Formu

İhale Bazında

İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait ‘ürün bilgi formu’nu doldurarak şartname maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verecektir.

Tek ortağın

sunması

yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN02022808

29 Nis 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak 5 Ocak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan 5 Ocak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler 5 Ocak Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı 5 Ocak Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.