ADANA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN ADANA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN     A- ADANA DOĞU EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE 2886 SAYILI KA...

İLAN

ADANA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

 

A- ADANA DOĞU EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE 2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR

Sıra
No

Bulunduğu Yer

Plaka No

Cinsi

Modeli

Markası

Silindir Hacmi

Tipi

Rengi

Şase No

Motor No

Tahmin Edilen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat
Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

YÜREĞİR İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

01 CYA 02

KAMYONET (BB VAN)

2014

FIAT

1.248,00

263,00

BEYAZ

NM426300006151371

263A20005315020

50.000,00

15.000,00

29/04/2024

10:00

2

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ PARKI

01 ALH 450

Otomobil (AC Steyşın)

2000

RENAULT

1.598,00

MEGANE WAGON 1.6

BEYAZ

VF1KA040521158939

K4MD162210

100.000,00

30.000,00

29/04/2024

10:20

3

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ PARKI

06 GEA 52

OTOMOBİL

2000

RENAULT

1.598,00

MEGANE

GÜMÜŞ

VF1LAOF0522780160

K7MR025043

110.000,00

33.000,00

29/04/2024

10:40

4

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ PARKI

01 DP 991

OTOMOBİL (ARAZİ TAŞITI)

1985

DAIHATSU

1.900,00

F 80 L

SİYAH

JDA000F8000003412

3Y0354174

60.000,00

18.000,00

29/04/2024

11:00

5

ALTAŞ YEDİEMİN OTOPARKI

35 DA 6560

OTOMOBİL (AA SEDAN)

2005

PEVGEOT

1.398,00

206 1.4 HDI

BEYAZ

VF32S8HZF44428476

10FD620991938

100.000,00

30.000,00

29/04/2024

11:20

6

SARIÇAM/ADANA ALTAŞ YEDİEMİN

64 AAK 358

MİNİBÜS

2005

Volkswagen

2.461,00

Transporter

Yeşil (Frenk)

WV2ZZZ7HZ5X022957

AXD090589

280.000,00

100.800,00

29/04/2024

11:40

7

SARIÇAM/ADANA ALTAŞ YEDİEMİN

31 MA 7219

MİNİBÜS

2005

Ford Transit

2.402,00

KISA SAŞİ 330 S

Beyaz

NM0JXXTTFJ5M52589

5M52589

230.000,00

82.800,00

29/04/2024

13:00

8

YÜREĞİR BÜYÜKŞEHİR DEPOSU

01 TD 394

MOTORSİKLET

1991

HONDA

180,00

XL 185 S

kırmızı

L185S5413891

L185SE5430890

25.000,00

7.500,00

29/04/2024

13:20

9

YÜREĞİR BÜYÜKŞEHİR DEPOSU

01 TD 381

MOTORSİKLET

1991

HONDA

180,00

185 S

KIRMIZI

L185S5413823

L185SE5430810

25.000,00

7.500,00

29/04/2024

13:40

10

YÜREĞİR BÜYÜKŞEHİR DEPOSU

 

ÇEKME RÖMORK

 

YILDIZ RÖMORK

 

 

BEYAZ

 

 

20.000,00

6.000,00

29/04/2024

14:00

 

 

B-TOROSLAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE 2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra No

Taşınmaz No

Zemin No

İl

İlçe

Mahalle

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Hazine Hissesi

Nitelik

İmar Durumu

Tahmin Edilen Bedeli

(TL)

Geçici Teminat Miktarı

(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

01010112293

8724417

Adana

Seyhan

Karasoku

Hacı Mustafa

193

11

165,00

Tam

Kargir ev ve mağaza

 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde

"Ticaret + Konut Alanı-Kısmen İmar Yolu"

3. Derece Arkeolojik Sit Alanı

1.750.000,00

175.000,00

30/04/2024

09:30

2

01150117236

31757528

Adana

Sarıçam

Suluca

-

638

1

958,00

Tam

Arsa

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde

"Ayrık Nizam, İki Katlı Konut Alanı"

2.700.000,00

270.000,00

30/04/2024

10:30

3

01150119798

93031045

Adana

Sarıçam

Sofulu

-

1400

38

317,56

Tam

Arsa

 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde

"Ayrık-İkiz, İki Kat Konut Alanı"

1.910.000,00

191.000,00

30/04/2024

11:30

 

 

<![if !supportLists]>1-        <![endif]>Yukarıda niteliği, yeri ve miktarı belirtilen taşınır ve taşınmaz malların satış ihaleleri, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde Güzelyalı Mah. 81021 Sok. No:4 01150 Çukurova/ADANA adresinde bulunan Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığında yukarıda adı geçen Müdürlüklerde toplanacak olan İhale Komisyonları tarafından hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

<![if !supportLists]>2-        <![endif]>İhaleye katılacakların;              

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,

d) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, şarttır.

<![if !supportLists]>3-        <![endif]>(1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.

(2) Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.

(3) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması ve yatırıldığına ilişkin alınacak belgenin ihale saatinde İhale Komisyonuna verilmesi zorunlu olup, bu teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

(4) Geçici teminatın tedavüldeki Türk Parası olarak banka kanalıyla Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılmak istenilmesi halinde ise teminat tutarının “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı” adına kayıtlı bulunan TR 9400 0100 0013 0000 1000 5129 İBAN numaralı banka hesabına yatırılarak, yatırıldığına ilişkin Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak belgenin ihale saatinde İhale Komisyonuna verilmesi zorunludur.

<![if !supportLists]>4-        <![endif]>Şartnameler, mesai saatleri dâhilinde yukarıda adı geçen Müdürlüklerde bedelsiz olarak görülebilir.

<![if !supportLists]>5-        <![endif]>İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

<![if !supportLists]>6-        <![endif]>Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

<![if !supportLists]>7-        <![endif]>Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir.

<![if !supportLists]>8-        <![endif]>Hazineye ait taşınır malların satış bedelleri üzerinden hesaplanacak her türlü KDV, diğer vergi, resim ve harçların tamamı alıcısı tarafından ödenecek olup ihaleye katılanlar taşınır malları ilanda belirtilen yerde halihazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaktır.

<![if !supportLists]>9-        <![endif]>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.

<![if !supportLists]>10-     <![endif]>Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

<![if !supportLists]>11-     <![endif]>Bu ihalelere ilişkin bilgiler, https://adana.csb.gov.tr adresinden ve +90 (322) 235 07 17 numaralı telefondan öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri https://milliemlak.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                           İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No ILN02014026

22 Nis 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak 5 Ocak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan 5 Ocak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler 5 Ocak Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı 5 Ocak Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.