SOĞUKOLUK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 4/2, 13, 13/1 VE 13/2 KOD NOLU YOLLARDA B TİPİ YENİ YOL YAPIM İŞİ

SOĞUKOLUK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 4/2, 13, 13/1 VE 13/2 KOD NOLU YOLLARDA B TİPİ YENİ YOL YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-POS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURU...

SOĞUKOLUK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 4/2, 13, 13/1 VE 13/2 KOD NOLU YOLLARDA B TİPİ YENİ YOL YAPIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-POS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOĞUKOLUK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 4/2, 13, 13/1 VE 13/2 KOD NOLU YOLLARDA B TİPİ YENİ YOL YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                     : 2024/197343

1- İdarenin

a) Adı                                   : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-POS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                                            : Mansurlu Vali Cahit Kiraç Cad. 01720 ALADAĞ/ADANA

c) Telefon ve faks numarası                                 : 3225912021 - 3225912233

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı                                   : SOĞUKOLUK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 4/2, 13, 13/1 VE 13/2 KOD NOLU YOLLARDA B TİPİ YENİ YOL YAPIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı                                   : 1- 4/2 KOD NOLU (KARAHEYİK D.-ÇAMRAK T.) 1+225 Km Yeni Yol Yapımı 2- 13 KOD NOLU

(SIKÇINAR D.-ALIÇ T.) 4+966 Km Yeni Yol Yapımı 3- 13/1 KOD NOLU (SIKÇINAR D.-ALIÇ T.) 1+570 Km Yeni Yol Yapımı 4- 13/2 KOD NOLU (SIKÇINAR D.-ALIÇ T.) 1+361 Km Yeni Yol

Yapımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                         : Soğukoluk Orman İşletme Şefliği

ç) Süresi/teslim tarihi                                          : Yer tesliminden itibaren 80 (Seksen) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi   : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 3- >İhalenin

a)  İhale (son teklif verme) tarih ve saati                : 26.02.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Pos Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı odası Mansurlu Mahallesi Vali Çahit Kıraç Caddesi Aladağ / ADANA

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5  hale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6  Tüzel kişi tarafından deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu veya benzer işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde benzer işler tebliğinde yer alan A/V Grup (Altyapı+Üstyapı) işler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliğ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir kaleminin miktarı ile bu kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01986500

17 Şub 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak 5 Ocak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan 5 Ocak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler 5 Ocak Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı 5 Ocak Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.