Reklamı Kapat

İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Çukurova Üniversitesi Hastanesi ve...

İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Adana Çukurova Üniversitesi Hastanesi ve Çevresinin İlaçlanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1386786

 

1-İdarenin

a) Adı

:

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Ç.Ü. TIP FAKÜLTESI BALCALI HASTANESI 01130 BALCALI SARIÇAM/ADANA

c) Telefon ve faks numarası

:

3223387078 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Adana Çukurova Üniversitesi Hastanesi ve Çevresinin İlaçlanması İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Adana Çukurova Üniversitesi Hastanesi ve Çevresinin İlaçlanması Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Adana Çukurova Üniversitesi Hastanesi ve Çevresi Sarıçam/ADANA

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.02.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d) İşe başlama tarihi

:

01.02.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.12.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Adana Çukurova Üniversitesi Hastanesi İhale Odası Sarıçam/ADANA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

TSE 8358 Hizmet Yeterlilik Belgesi

İstekliler, adına düzenlenmiş; ev, iş yerleri ve yerleşim alanlarındaki zararlılar (haşereler) mücadele hizmetleri yeterlilik belgesi olan TSE 8358 Hizmet Yeterlilik Belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecekler ve 1. ve 2. en avantajlı teklif sahipleri yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış asıl suretini, İdaremizin belirlediği tarih ve saate kadar İdaremizce belirlenen adrese teslim edeceklerdir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi ve ISO 45001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgeleri

İstekliler adına düzenlenmiş; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi ve ISO 45001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgelerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecekler ve 1. ve 2. en avantajlı teklif sahipleri yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış asıl suretini, İdaremizin belirlediği tarih ve saate kadar İdaremizce belirlenen adrese teslim edeceklerdir.

Biyosidal Ürün Uygulama İzin/Bildirim Belgesi ve Mesul Müdürlük Belgesi

İstekliler, Biyosidal Ürün Uygulama İzin/Bildirim Belgesine ve Mesul Müdürlük Belgesine sahip olacaktır ve söz konusu belgeyi yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecekler ve 1. ve 2. en avantajlı teklif sahipleri yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış asıl suretini, İdaremizin belirlediği tarih ve saate kadar İdaremizce belirlenen adrese teslim edeceklerdir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde yapılan açık ve kapalı alanlarda ilaçlama işi hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01943988

05 Ara 2023 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak 5 Ocak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan 5 Ocak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler 5 Ocak Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı 5 Ocak Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.