Zor Zenaattir Türk Olmak

03/02/2019 23:33 815

 

Türkiye’nin ABD fahri konsolosu olan, J.F.Gökçen’in “Türk Olmak Nasıl Bir Duygudur?” konusundaki düşünceleri.

***

Aslında çok şeydir Türk olmak.

En başta Türk olmak, Osmanlı’nın borcunu ödemektir.

Kosova’da ve Bosna’da,Batı Trakya’da ve Makedonya’da, bilmem kaç asır geçmişte kalan meselelerin hesabını vermektir.

Türk Olmak; Kıbrısta, Hocali’de, Anadolu’da ve Balkanlarda soykırıma uğrayıp, karşılığında yapmadığı soykırım’la suçlanmaktır.

Türk olmak faşist olmaktır; vatanın, milletine, tarihine sahip çıktığında….

Demokrat ve çağdaş olmaktır; vatanına, milletine, tarihine sövüldüğünde.

Türk olmak; lisanının Avrupa’da yasaklanmasıdır ve yine Türk olmak kendini ve derdini anlatamamaktır.

Avrupa’da hor görülmektir Türk olmak.

Ataların bir çok asır önce, Viyana’yı kuşattığı için hoş görülmemektir.

Sadece kuşatıp, Napolyon Bonapart gibi, bütün Viyana’yı yakmadığı için barbarlıkla suçlanmaktır..

Türk olmak; Selanik’te “Pontus Anıtı”nın, Viyana’da çiğnenen yeniçeri minberi’nin ve Malta’da papazın üzerine bastığı  Türk Bayrağı Heykeli’nin önünden geçmektir.

Gerçekten Türk olmak zordur, çetindir ve eziyetlidir.

Üç kıtadan dönüp, bir küçük yarımada’da misafir muamelesi görmektir.

Sayısız imparatorluk kurmak, Türk olmaktır.

Türk olmak; arabaya koşulan ilk atın vatanında, ilk yazılı antlaşmanın imzalandığı yurtta;

Yazının bulunduğu,

Para’nın icat edildiği,

Her metrekaresinden bereket fışkıran bu yurtta, kalkınmak için yabancı sermaye beklemektir.

Türk olmak; Truva’dan bu yana, serpilerek gelse de, tarihten eski bu topraklarda, bütün zamandan damıtılarak gelen yüksek değerlerine rağmen,

Bir haftalık hafıza ile yaşamaktır.

Doğu Roma’yı da Batı Roma’yı da yıkıp, yeni Roma olan Avrupa Birliğine girmeye çalışmaktır Türk olmak.

Türk olmak, Mostar’da köprüdür.

Kerkük’te kaledir.

İstanbul’da kız kulesidir.

Anadolu’a buğdaydır, Çukurova’da pamuktur.

Karadenizde fındık, Trakya’da ayçiçeği’dir.

Türk olmak; Çanakkale’de ölmektir.

Ama ölmeden önce de düşmana su vermektir.

Düşmanın yaralısını sırtında, kendi hastanesine taşımaktır.

Düşmanın ardından rahmet okumak, kanlısından helallik almaktır.

Kar yağdığında “kayak yapmayı” değil, evsizleri düşünmektir.

Balkon köşesinde kuşlar için, kışın ekmek kırıntısı, yazın su koymaktır.

Yağmur’a rahmet, kar’a bereket diye bakmaktır.

Türk olmak; harap bir ülkede, zengin ülkelerin müstemlekesini reddedip, tahtadan kılıç ve ipten üzengi ile, paylaşacak ve sahiplenecek tek varlığı fakirlik olmasına rağmen, yedi düvele meydan okumaktır.

Türk olmak;Askere,davul, zurna ile uğurlanmaktır, belki de dönmeyeceğini bilerek.

Türk olmak; annenin, şehit oğlunun ardından “bütün oğullarımı vatan için gönderirim”demesidir.

Babanın göz yaşlarını tutarak, tabutuna son kez dokunurken “vatan sağolsun” demesidir.

Türk olmak; her hükümetin, enkaz devraldığı, ama arından enkaz bırakmadığı bir ülkede yaşamaktır.

Türk olmak evinde bir kap aşın yarısını “Tanrı Misafiri”ne vermektir.

Kendi ve ailesini yerde, misafiri döşekte yatırmaktır Türk olmak.

Eşkıya’ya türkü yakmaktır Türk olmak.

Her işin hayırlısına inanmaktır.

Türk olmak; Asya’da Batılı, Avrupa’da Doğulu diye tepki görmektir.

Irk sözünü bilmeden yaşamak “Yaratılanı, Yaradan’dan ötürü sevmektir.

Türk olmak; en zayıf gününde bile Dünya’ya meydan okumak,

En dertli gününde bile her kötülüğün bir şafakta biteceğini bilerek tevekkül göstermektir.

Yani o ki, ZOR İŞTİR Türk Olmak.