KÜÇÜK  TÜRKİ  DEVLETLER

18/02/2019 21:35 890

Demirperde’nin yıkılmasından sonra , Rusya’dan birçok devler ayrılıp özgürlüğüne kavuştu. Bunlar : Beyaz Rusya , Ukrayna , Belarus, Letonya , Litvanya , Estonya’nın dışında Gürcistan ve Azerbaycan, Türkistan , Türkmenistan gibi Türki Devletler.

Rusya’dan kopmayan başka Türk Devletleri de var ama bunların çoğunu bilmiyoruz. Örneğin; Çuvaş Türkleri. Bu Türkler Rusya Federasyonuna bağlı , Çuvaşistan Özerk Cumhuriyetinde yaşıyorlar. Kullandıkları Türkçe , Türkçenin en eski hallerinden biri olan R Türkçesi. Bu Türkçenin özelliği , sonu Z ile biten harflerin R diye okunuşu. Mesela yıldıza, yıldır deniliyor. Nüfusları 17.000 ‘den biraz fazla ve Moskova’ya en yakın Türki Devlet.

Altay Dağları ve platoları, Türk ve Moğol toplulukların anavatanıdır. Burada aşırı ve sert bir kara iklimi sürer.  Tuva , Takas , Şor , Tekeut , Tobol , Kemendi  ve Altay Türkleri burada  yaşarlar. Hepsinin dini hala Şamanizm .

Altay bölgesinde Rus Federasyonu’na bağlı 3 tane özerk Türk Cumhuriyeti var. Altay Cumhuriyeti’nin nüfusu 190.000 , Türk oranı %30. Hakasya Cumhuriyetindeki Türk oranı %11. Tuva Cumhuriyetindeki Türk nüfusu oranı  %70 gibi bir hayli yüksek.

Bu bölge değişik giyim , eşsiz coğrafyası , ilginç gırtlak şarkılarıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Ama nedense bunları bizler pek fazla bilmiyoruz.