Gerisini Merak Ediyoruz

20/02/2019 23:08 1027

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi, geçtiğimiz 13 Ekim günü Adana’da  bir ‘Krom Çalıştayı’ düzenledi. Seyhan Otel’de yapılan çalıştay’da Türkiye ve Dünya’daki krom madenciliği, jeolojik yapısı, üretim zenginleştirme yöntemleri, ferrokrom yatırımları ve satış pazarlama konularında konunun uzmanları tarafından sunumlar yapılarak tartışmaya açıldı.
Çalıştayla ilgili bilgi veren Maden Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Yılmaz,
2010 yılında dünyada üretilen krom cevherinin yüzde 31‘inin dış ticarete konu olurken bu oranın 2017 yılında yüzde 46‘ya yükseldiğini, ancak 2017 yılında 14,2 milyon tona ulaşan küresel ithalatın yüzde 97’si olan 13,7 milyon tonunun doğrudan Çin tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

Çin’e yapılan sevkiyatta ise Güney Afrika Cumhuriyeti firmalarının payının 10 milyon ton ile yüzde 73 olduğuna işaret eden Yılmaz, “Dolayısıyla krom cevheri piyasası ağırlıkla 2 oyunculu bir yapıya bürünmüştür. Bu yapı içinde 2017 yılında Türkiye'nin dünya krom cevheri üretimindeki payı yaklaşık yüzde 5’e, Dünya ihracatındaki payı yüzde 8 civarına, ferrokrom üretimindeki payı ise kabaca yüzde 1’e gerilemiştir” dedi.
Adana’daki krom cevherinin de ele alındığı toplantıda bölgede kurulabilecek ferrokrom tesislerinin önemine de işaret edildi.

13 Ekim Cumartesi günü saat 09.30’da Mehmet Yılmaz’ın yanı sıra TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel, ÇÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özen Kılıç ve Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe’nin açış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda, ‘Türkiye ve dünyadaki krom rezervleri, jeolojik yapısı ve özellikleri’, ‘Krom Madeni Üretim yöntemleri’, ‘Krom madeni zenginleştirme yöntemleri’, ‘Türkiye ve dünyada ferrokrom’, ‘Krom madeni ve madencilikle ilgili son hukuki düzenlemeler’, ‘Krom madenciliğimizde yeni tavır, yeni eylem’, ‘Krom madeni satış pazarlama’ konuları detaylarıyla ele alındı.

Dendi ki “Bölgemizde kurulacak ferrokrom tesisleri, Çukurova ve dolayısı  ile Türkiye ekonomisine çok önemli katkılar sunacaktır”

Sevindik…

Adana 5 Ocak Gazetesi olarak da, konunun takipçisi olmaya karar verdik.

Aradan aylar geçti.

Bu hususta her hangi bir girişim haberi alamadık.

İnşallah gözümüzden kaçmıştır da; bu yazımızın üzerine Maden Mühendisleri Odası, ya da Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası  (TMMO) bize bu husustaki gelişmeleri içeren bir cevap yazısı gönderirler.

Biz de bu vesile ile siz değerli okurlarımızı  bilgilendiririz.

Size komik gelebilir; ben şahsen “Bor Madeni”nden yapılan deterjan reklamlarını görünce sevinmiştim.

Dedim ki “Adım küçük ama, gelecek için yararlı bir girişim”

“Krom Madeni”nin de “Bor’un da devamını merak ediyoruz.