BÜYÜK BİR UYGARLIK SÜMERLER

01/10/2018 22:26 505

Sümerler M.Ö. 4.y.yılın ikinci yarısında Dicle ve Fırat vadisinin alt bölümü olan Mezopotamya’da yaşamış.İnsanı şaşırtacak,hayretler içinde bırakacak kadar  uygar – ileri  bir toplum.

Bereketli topraklarında sulama ve drenajla ilgili birçok sorunun üstesinden gelmişler.İlk şehir devletimi kuran onlar. Ogün için harika denecek teknikleri kullanarak şehir duvarlarını yapmışlar.Birçok ilklerde öncüler. İlk yasalar , ilk hukuk kuralları, ilk yazı (çivi yazısı) ve de ilk bira.

Su saatinin , 354 günlük takviminin de mucidi. Matematikte çarpma, bölme, karekök – küp alma işlemlerini de bulmuşlar .

Evlilikler tek eşli. Kadınlar değerli tutulmuş, onlara ayrılma özgürlüğü tanınmış. Aile yapıları güçlü , sağlam. Gelişmiş , zengin ve refah içinde bir ülke.

Ölüm sonrasında sonsuz bir yaşama inanmıyorlar. Yani , dünyevi bir din anlayışları var. Bu nedenle,ölüler mumyalanmıyor, gösterişli, büyük mezarlar yapılmıyor.

6 bin yıl öncesinde böyle ileri , uygar , humanist , liberal bir toplumun oluşu mucize değil de ne?

Bir de ünlü destanları var. : Gılgamış. Bu destandan bir alıntı :

Gılgamış, gençliği geri getiren, kişiyi dinç yapan bir bitki bulur , onu hiç ayırmaz yanından. Gılgamış bir gün yıkandığı sırada, yanına bir yılan yaklaşır, bu değerli bitkiyi yutar. Hekimlerin rozetinde yılan figürünün bulunuşunun, bu olayla bir ilgisi var mı, yok mu bilmiyorum?

Derin bir tarih bilgisi olan Atatürk’ün Cumhuriyetin bir öncü kuruluşuna, Sümerbank adını verdirtmesi boşuna değilmiş.