AŞIK NOKSANİ ‘DEN

06/11/2018 22:39 318

 

                  

       AşıkNoksani diyor ki!

            Beyhude gamlanma divane gönül ,

            Cümle alemlerin rızkını veren var ,

            Yaptığın hatadan habersiz  sanma ,

            Kara karıncayı gece gören var.

            Hakkın toprağında , mülküm var deme,

            Dam ile harmanda hakkım var deme,

            Güçlü , kuvvetliyim, arkam var deme,

            Sırt üstü insanı yere vuran var.

            İnsanın aczini , güçsüzlüğünü , öte yandan Allah’ın sonsuz kudretini gösteren çarpıcı dizeler. Sayfalar dolusu yazı ile anlatılacak gerçekleri Noksani kısa yoldan ve de etkileyici bir şekilde sunuvermiş.

            Yunus Emre , Karacaoğlan , Emrah , Köroğlu , Pir Sultan Abdal gibi ozanlarımızın asırlar öncesi söyledikleri hala biliniyor, ve seviliyor. Çünkü , dilleri tertemiz bir Türkçe. Oysa Baki , Nedim, Nefi ,Nabi gibi divan şairlerinin dilini anlayabilen günümüzde yok denecek kadar az.

            Ozanlarımızın çoğu köy kökenli ve de eğitimsiz. Ama gönülleri zengin , sezgileri derin. Onlar bizim öz değerlerimiz .Ozanlarımız, geçim sıkıntısı içinde ve , devlet yardım ve korumasından mahrum. Onlar her türlü desteği, yardımı hak eden , kültür miraslarımız , gururumuz ve övüncümüz .

            Ozanlarımızı koruyan , kollayan , maddi ve manevi babaları Feyzi Halıcı’yı, 2017 Ekiminde Konya ‘da ebedi yolculuğuna uğurladık. Onun ölümüyle birlikte öksüz kaldı ozanlarımız .

            Yakın dostum Feyzi Halıcı , tüm ömrünü , Türk kültürüne – sanatına adamış ünlü bir şair – düşünür  ve gönül adamıydı.  Mevlana yı , Yunus Emre’yi dünyaya tanıtan o idi. Şeb-i aruz  törenlerine dış ülkelerden binlerce Mevlana hayranının katılmasının başlıca nedeni ,Feyzi Halıcı’dır. Aşıklar geleneğini devam ettirme yanında , cirit oyunları, yemek yarışları ve daha birçok etkinlik  yaptırdı.

            Bu münasebetle, büyük usta Feyzi Halıcı’yı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.